COVID-19 בישראל

מחקר ב"הדסה": שיעור התחלואה בעובדים מחוסנים ירד כמעט לאפס

במחקר שתוצאותיו התפרסמו ב-NEJM בדקו חוקרים מ"הדסה" והאוניברסיטה העברית את שיעור התחלואה בקורונה בקרב עובדי בית החולים שהתחסנו

צוות רפואי במחלקת קורונה ב"הדסה עין כרם". צילום: אוליביה פיטוסי/ פלאש 90

צוות חוקרים מהמרכז הרפואי הדסה ובית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית, הכולל את  פרופ' שמואל בננסון, מנהל היחידה למניעת זיהומים, פרופ' רן ניר-פז וד"ר יונתן אוסטר, בשיתוף עם פרופ' מתן כהן משירותי בריאות כללית, פרסמו את ממצאי מחקרם על היעילות הגבוהה של החיסון לקורונה בקרב עובדי בתי החולים של הדסה. מתוצאות המחקר עולה כי שיעור התחלואה בקרב העובדים המחוסנים ירד כמעט לאפס (1/1,000 לשבוע) וזאת בניגוד לשיעור התחלואה בקרב העובדים הלא מחוסנים ובקרב תושבי ירושלים.

תוצאות המחקר התפרסמו במכתב למערכת בכתב העת The New England Journal of Medicine והוא מתאר את התחלואה בקורונה בקרב עובדי הדסה מתחילת מתן החיסון ולאורך שמונה שבועות עוקבים.

המחקר נערך ביוזמתם של החוקרים על מנת להבין את השפעת החיסון במניעת תחלואה בבית החולים. המחקר נשען על איסוף הנתונים של אנשי צוות היחידה למניעת זיהומים במחלקה למיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות ואגף משאבי אנוש.

התחלואה בקורונה מטילה עומס עצום על מערכת הבריאות, בין השאר בשל היעדרות של עובדים חולים או כאלה שנזקקים לבידוד. בית החולים הדסה משרתת את אוכלוסיית ירושלים רבתי, עיר עם שיעור תחלואה מהגבוהים בישראל. מאז תחילת המגיפה לפני כשנה אובחנו כ-700 אנשי צוות חולים ב"הדסה" (כ-10%) ורבים נוספים נדרשו לשהות בבידוד בשל חשיפה משמעותית לחולים בקהילה או בבית החולים. רוב העובדים החולים נדבקו בקהילה ולא בבית החולים.

עם תחילת מבצע החיסונים בישראל, הנהלת "הדסה" הובילה מבצע לחיסון אנשי הצוות. עד למועד כתיבת המחקר התחסנו 86% מעובדי בית החולים. הרוב המכריע קיבל גם את המנה השנייה במועד. נכון להיום, יותר מ-90% מעובדי "הדסה" חוסנו.

החוקרים בדקו את שיעור התחלואה בקורונה בקרב עובדים מחוסנים, במשך שמונה שבועות, בהתאם למספר השבועות שחלפו מאז קבלת החיסון הראשון. כבר בשבוע השני לאחר קבלת החיסון, נצפתה ירידה בשיעור התחלואה בקרב העובדים המחוסנים.

בשבוע השלישי לאחר החיסון, החלה ירידה ניכרת בתחלואה, וזו הגיעה לשפל בשבועות 5 ו-6 לאחר החיסון, כלומר שבועיים ויותר מהחיסון השני. שיעור התחלואה בקרב העובדים המחוסנים ירד כמעט לאפס (1/1,000 לשבוע) וזאת בניגוד  לשיעור התחלואה בקרב העובדים הלא מחוסנים ובקרב תושבי ירושלים (10-20/1,000 לשבוע). על פי נתוני משרד הבריאות, בתקופת המחקר, הזן הבריטי אחראי ל-80% מהתחלואה בישראל ולכן ממצאי המחקר תומכים בכך שהחיסון יעיל "בחיים האמיתיים" גם נגד זן זה.

כיוון שמדובר במחקר עוקבה, קשה להעריך במדויק את יעילות החיסון, אבל מנתוני המחקר עולה כי יעילות החיסון גבוהה מ-90%.

על סמך נתוני המחקר מעריכים החוקרים שבזכות החיסון נחסכה תחלואה של יותר מ-500 אנשי צוות בעיצומו של הגל השלישי וכן נחסך הצורך בבידוד של אנשי צוות רבים. בכך נמנעה פגיעה קשה ביכולת התפקוד של המרכז הרפואי הדסה, שבשל יעילות החיסון, יכול היה להעניק שירות רפואי מיטבי לתושבי ירושלים, למרות גל התחלואה האדיר ששטף את העיר.

מסקנת החוקרים היא שהחיסון מביא להפחתה משמעותית של תחלואה בקורונה בקרב אנשי צוות מחוסנים ומאפשר יצירת סביבת עבודה בטוחה בבית החולים, גם בנוכחות שיעור תחלואה גבוה בקהילה.

נושאים קשורים:  מחקר,  בית החולים הדסה,  חיסון לקורונה,  צוות רפואי,  חדשות,  19-COVID,  פרופ' שמואל בננסון,  פרופ' רן ניר-פז,  ד"ר יונתן אוסטר
תגובות