COVID-19 בישראל

השפעת המוטציה הבריטית: יותר ילדים נדבקו בקורונה בגל השלישי

בגל הקורונה האחרון נדבקו יותר מפי 2 ילדים מאשר בגל השני | יו"ר איגוד רופאי הילדים: "הוריאנט הבריטי אמנם תוקף יותר ילדים אך לא מסוכן יותר"

ילד במהלך מגיפת הקורונה. אילוסטרציה

על פי נתוני משרד הבריאות המתפרסמים עתה בהדרגה כחלק מסיכומים ולקחים ממשבר הקורונה עד כה - בגל השלישי בתחלואת הקורונה בישראל נדבקו בנגיף מעל 148.6 אלף ילדים בני 16-0 לעומת מעל 69.6 אלף בגל השני.

בשני גלי התחלואה חלקם של הילדים מהמגזר החרדי היה גדול: בגל השני 38% מהילדים שנדבקו היו חרדים ובגל השלישי 30%. כלל הילדים היוו 44% מכלל הנדבקים בגל השני ו־52% מהנדבקים בגל השלישי. בגל הראשון היו 2,620 נדבקים מקרב בני 16-0.

נזקקו לאשפוז מקרב הילדים שחלו 75 בגל הראשון, 548 בגל השני ו-653 בגל השלישי. אולם, שיעורים אלה היו פחות מ-1% מכלל המאושפזים בכל שלושת הגלים.

בפילוח לפי מגזרים: במגזר החילוני שיעור הילדים שנזקקו לאשפוז היה 0.87% בגל השני וירד ל־0.45% בגל השלישי. במגזר החרדי 0.5% מהילדים בגל השני נזקקו לאשפוז ו־0.31% בגל השלישי. במגזר הערבי, 1.24% מהילדים שנדבקו בגל השני הגיעו לאשפוז ו־0.71% בגל השלישי.

הילדים שנזקקו לאשפוז היו לרוב במצב קל. בגל השני היו 1.1% מהמאושפזים הילדים במצב קריטי ו־5.8% במצב קשה. בגל השלישי, 2.5% מתוך 653 הילדים היו במצב קריטי ו־4.1% היו במצב קשה.

בהתייחסו לנתונים אלה אמר פרופ' צחי גרוסמן, יו"ר האיגוד לרפואת ילדים למיטל יסעור בית-אור מ"ישראל היום": "הנתונים מוכיחים את מה שטענו - המוטציה הבריטית גורמת לעלייה בהדבקה אצל ילדים. יש עדויות שבמבוגרים היא גורמת למחלה קשה, אך אצל ילדים רואים שהמחלה לא חמורה. המוטציה הבריטית אמנם תוקפת יותר ילדים אך לא מסוכנת יותר".

פרופ' חגי לוין, אפידמיולוג, מומחה בבריאות הציבור מהאוניברסיטה העברית ו"הדסה" הוסיף: "הנתונים מבהירים שלא היתה הצדקה לסגירה הנרחבת של מערכת החינוך באופן חריג בהשוואה לעולם. מספר הנדבקים הגדול על פי הנתונים אינו משמעותי. מה שחשוב הוא מספר האשפוזים והוא נמוך. מערכת החינוך איננה המנוע העיקרי להדבקות".

נושאים קשורים:  פרופ' חגי לוין,  פרופ' צחי גרוסמן,  ילדים,  קורונה,  המוטציה הבריטית,  19-COVID,  חדשות
תגובות