COVID-19 בישראל

בתי החולים והקופות חוזרים בהדרגה לשגרה – ההנחיות המעודכנות

בעקבות הירידה בתחלואה וחזרה הדרגתית של המשק לשגרה, משרד הבריאות פרסם את ההנחיות המעודכנות לפעילות בתי החולים והקופות

הפעלת חדרי המיון הביולוגיים תימשך. צילום: נתי שוחט/ פלאש 90

חטיבת הרפואה במשרד הבריאות הנחתה אמש (ג') את מנהלי בתי חולים וקופות החולים להיערך לפעילות בעקבות הירידה בתחלואה וחזרה הדרגתית של המשק לשגרה.

על פי ההנחיות המעודכנות לפעילות בתי החולים וקופות החולים עד להודעה חדשה, בבתי חולים בטלה ההנחיה של הגבלת מבקר אחד לחולה. יחד עם זאת, אין לאשר יותר משלושה מבקרים למטופל. בנוסף, יש להקפיד על הנחיות המיגון, על אי כניסת מבודדים, מבקרים עם סימפטומים או מבקרים עם מחלת חום.

הפעלת מיטות אשפוז לחולי 19 COVID תהיה בהתאמה לתפוסות היורדות. יחד עם זאת, על בית החולים להיות ערוך לפתיחת מיטות מחודשת במידה שתידרש בהתאם לתחלואה וזאת בהתאם ליעדי המיטות שנקבעו לבית החולים ובהתאם להנחיות קודמות בנושא.

יש להמשיך בהפעלת מלר"ד ביולוגי בהתאם להנחיות ולהמשיך עם הכשרות ורענונים לכוח אדם רפואי בכל הנוגע לטיפול בחולי קורונה תוך שימת דגש על הכשרות צוותים אורגניים של רופאים ואחיות, כולל עבור ילדים והכשרת בעלי תפקידים תומכים דוגמת טכנאי הנשמה, אקמו וכדומה.

במשרד הבריאות ממליצים להציע ולאפשר חופשות לאנשי הצוות השונים שעקב העומסים עד כה והעבודה במרפאות קופות החולים ובמחלקות הקורונה לא הצליחו לממש את זכותם זו.

בקופות החולים, יש לשאוף להפריד במרפאה בין קבוצות סיכון (קשישים וחולים) לשאר המטופלים ולקבוע שעות קבלה נפרדות או אזורי קבלה נפרדים בעבור אוכלוסיות אלו. עוד מומלץ להמשיך בפעילות של רפואה מרחוק בתחומים רלוונטיים ולתזכר את אנשי הצוות והמבקרים בהקפדה הנדרשת של מסיכות, היגיינת ידיים ושמירת מרחק. יש להמשיך עם הכשרות ורענונים לכוח אדם רפואי בכל הנוגע לטיפול בחולי קורונה, כולל עבור ילדים.

במרפאות, יש לשמור על מגבלת התו הסגול ולאפשר נוכחות מלווה במהלך ביצוע הבדיקה הרפואית בכל מקרה שבו המטופל מעונין בכך. במקרה שבו המטופל הינו קטין, יש לאפשר את נוכחות שני הוריו בבדיקתו ובלבד שלפחות אחד מהם מחוסן או מחלים.

בנוסף, בנוגע להפעלת חדרי אוכל, חדרי צוות וכנסים: בשלב זה יש לפעול בהתאם לתקנות העדכניות. אולם, יש להיערך להפעלת חדרי אוכל בהתאם לכללי התו הסגול בשטח הפתוח של חדר האוכל, ובהתאם לתו הירוק בחלל הסגור של חדר האוכל.

נושאים קשורים:  בתי חולים,  קופות חולים,  משרד הבריאות,  הנחיות,  19-COVID,  מחלקות קורונה
תגובות