COVID-19 בישראל

ישראל שילמה עד כה 2.6 מיליארד שקל על עסקאות החיסונים

ועדת הכספים של הכנסת אישרה הבוקר תקציב מיוחד של 1.973 מיליארד שקל לצורכי משרד הבריאות למאבק בקורונה

תקציב למערכת הבריאות למאבק במגיפת הקורונה. אילוסטרציה

ועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ משה גפני, אישרה הבוקר (ג') העברה תקציבית מיוחדת בסכום כולל של 1.973 מיליארד שקל לצורכי משרד הבריאות. סכום זה הוא במסגרת ההקצבה להתמודדות עם משבר הקורונה. הכסף הועבר למשרד הבריאות מתוך סעיפי "מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים" (1.285 מיליארד שקל)  ומסעיף "מטרות אחרות" (688 מיליון שקל).

בהודעה לתקשורת שפרסמה הוועדה נמסר: במסגרת הבקשה שעליה חתום שר האוצר, מפורט כי היא התקציב נועד "לתמוך במערכת הבריאות בפעילות שלה מול הנגיף, לריסון תחלואת הקורונה ולשמירה על בריאות האזרחים".

בהחלטה מפורט כך: סכום של 1.349 מיליארד שקל נועד לממן את המשך הפעלת מערך הבדיקות, החקירות והבידודים, ה"דורש תקציבים נרחבים" נוכח ביצוע עשרות אלפי בדיקות ביום. התקציב ישמש גם לרכש מכשירי בדיקה, רובוטים לביצוע הבדיקות, הרחבה של כוח האדם במעבדות, רכש מטושים וריאגנטים לביצוע הבדיקות.

כ-264 מיליון שקל מהסכום הזה נועד לקופות החולים, זאת לאור הימשכות הנגיף גם בשנת 2021 וכך שעיקר הנטל הוא על קופות החולים ומערך הרפואה בקהילה. התקציב נועד למימון טיפולים רפואיים לחולים, הפעלת מוקדים טלפונים, מערך בדיקות, לתגבור השירותים הניתנים מרחוק לאוכלוסיית גיל הזהב ואוכלוסיות נוספות, ולהמשך התמיכה הנפשית והטיפולים הפסיכולוגיים דרך קופות החולים.

סעיף נוסף שנכלל בהודעה מתייחס ל-185 מיליון שקל המיועדים למימוש התקשרויות עם יצרניות חיסוני הקורונה; כ-93 מיליון מהסכום נועדו להפעלת המערך לקטיעת שרשראות ההדבקה על ידי פיקוד העורף ולחקירות אפידמיולוגיות וכ-82 מיליון מהסכום מיועדים למערך הלוגיסטי סביב מבצע החיסונים – אבטחה, תגבור כוח האדם המחסן וביצוע הדרכות.

בדיון שבו ניתן האישור שאל יו"ר הוועדה ח"כ גפני באופן ישיר את נציג משרד האוצר: "מה עלות החיסונים שנרכשו עד כה?" ורועי רייכר ממשרד האוצר השיב לו: "עד כה הוצאו 2.6 מיליארד שקל על עסקאות החיסונים – עבור כל החיסונים מכל החברות". נציגי משרד הבריאות הוסיפו כי כ-2.5 מיליארד שקל נוספים יוקצו בהמשך לרכש החיסונים.

יש לציין שאתמול, במאמר שפרסמה רוני לינדר ב"דה מרקר", צוין שכדי לממן את ההסכמים עם החברות צפויה להיפתח "קופסה תקציבית" חדשה ונפרדת בסך של כ-3.5 מיליארד שקל והיא דורשת את אישור הממשלה והכנסת. בכירים במשרד הבריאות והאוצר חתמו על הסכם סודיות לגבי נתון זה וגם לגבי הערכת כמות החיסונים שתירכש.  הפרטים המלאים על הכמויות, מחירי החיסונים ותנאי ההסכם, האם הוא כולל התאמה למוטציות והאם תוכל ישראל למכור עודפי חיסונים למדינות שלישיות – חסויים".

נושאים קשורים:  העברה תקציבית,  משרד האוצר,  חיסונים לקורונה,  ח"כ משה גפני,  19-COVID,  חדשות
תגובות