פסוריאזיס

טיפולים ביולוגיים בפלאק פסוריאזיס - מטה-אנליזה

מטה אנליזה הדגימה כי טיפול קצר וארוך טווח  עם ריסנקיזומאב מוביל לשיעורים גבוהים ביותר של השגת PASI וכי ריסנקיזומאב מראה עליונות על פני תרופות ביולוגיות אחרות

14.03.2021, 11:34

היתרונות הקליניים של טיפולים ביולוגיים חדשים בפלאק פסוריאזיס בינונית-קשה הודגמו במחקרים רבים אך ישנה שונות בין הטיפולים בהיבט התגובה הקלינית של החולים. לאור היעדר מחקרי "ראש בראש", חוקרים ביצעו מטה-אנליזה שמטרתה הייתה להשוות את היעילות קצרת וארוכת טווח של טיפולים ביולוגיים פומיים שונים בחולים עם פלאק פסוריאזיס בינונית-קשה. תוצאות המטה-אנליזה התפרסמו בכתב העת JAMA Dermatology.

החוקרים ביצעו סקירת ספרות באמצעות מאגרי המידע Embase, MEDLINE ו-Cochrane Central Register ולאחר מכן ביצעו מטה אנליזה. במטה-אנליזה נכללו 60 מחקרי פאזה 2,3 ו-4 עם נתונים בנוגע להשגת PASI75,יPASI90 ו-PASI100 לאחר 10-16 שבועות טיפול ולאחר 44-60 שבועות טיפול.

החוקרים מצאו כי בשבועות 10-16, שיעור השגת PASI90 היה הגבוה ביותר בקרב מטופלים שקיבלו ריסנקיזומאב (71.6%) ולאחר מכן בורדלומאב (70.8%), איקסקיזומאב (70.6%) וגוסלקומאב (67.3%). בשבועות 44-60, שיעור השגת PASI90 היה הגבוה ביותר גם כן בקרב מטופלים שקיבלו ריסנקיזומאב (79.4%) ולאחר מכן גוסלקומאב (76.5%), בורדלומאב (74.0%) ואיקסקיזומאב (73.9%). ממצאים דומים הודגמו גם עבור השגת PASI75 ו-PASI100 כאשר ריסנקיזומאב הראתה עליונות על פני הטיפולים האחרים.

החוקרים מסכמים כי ריסנקיזומאב, יחד עם בורידלומאב, איקסקיזומאב וגוסלקומאב, מראות יעילות גבוהה בהשגת PASI לאחר טיפול קצר וארוך טווח.

מקור: 

Armstrong, A.W.  et al. (2020) JAMA Dermatology. 1;156(3):258-269

 

נושאים קשורים:  פסוריאזיס,  ריסנקיזומאב,  מחקרים