COVID-19 בישראל

האוצר יקצה לבתיה"ח הציבוריים 630 מיליון שקל עד יוני 2021

לאחר מו"מ מתמשך עם מנהלי בתי החולים הציבוריים, נחתם ההסכם עם האוצר שאמור להקנות להם ודאות תקציבית עד סוף השנה | ועדה ציבורית תבחן תמיכה תקציבית שוויונית בכל בתי החולים בישראל

מנהלי בתי החולים הציבוריים במפגן מחאה מול משרד האוצר. צילום ארכיון: דוברות "שערי צדק"

בתום סדרת פגישות ודיונים ארוכים בהשתתפות שר האוצר ישראל כ״ץ, סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן וגורמי המקצוע במשרד האוצר, יחד עם שבעת מנהלי בתי החולים הציבוריים העצמאיים – הדסה, שערי צדק, לניאדו, מעייני הישועה ושלושה בתי החולים בנצרת (האנגלי, הצרפתי והמשפחה הקדושה) – הושג אמש (ג') הסכם שייתן מענה לבתי החולים הללו ויאפשר להם לתפקד באופן מלא "כדי לתת מענה טיפולי לחולים", כפי שניסחו זאת דוברות האוצר יחד עם מנהלי בתי החולים בהודעה משותפת לתקשורת.

על פי ההסכם הוא "יקנה להם ודאות תקציבית, תוך הבטחת תשלומי השכר לעובדים ותשלומים לספקים לכל שנת 2021. משרד האוצר יקצה לשבעה בתי החולים בסך הכל 630 מיליון שקל עד יוני 2021. ככל שתקופת הקורונה תימשך מעבר ליוני 2021, יימשך סיוע הקורונה הייעודי לבתי החולים בהיקף של 55 מיליון שקל בכל חודש".

בנוסף סיכמו הצדדים שתוקם ועדה ציבורית לבחינת צורכי בתי החולים הציבוריים-עצמאיים ואת הצורך לשדרג את התמיכות בהם "ולהחיל שוויון בין כלל בתי החולים בישראל", נאמר בהודעה שפרסמו הצדדים לאחר חתימת ההסכם.

שר האוצר כ״ץ בירך על ההסכם ששם קץ למחלוקת המתמשכת בתקופה האחרונה ואמר כי "ההסכם יאפשר לבתי החולים הציבוריים לשוב ולהפנות את כל משאביהם ותשומת לבם לעבודת הקודש שלהם ולטיפול בחולים הזקוקים להם יום יום - וביתר שאת בתקופת הקורונה". השר התחייב להמשיך וללוות מקרוב את יישום וביצוע ההסכם, עד אשר ימומשו כל ההתחייבויות שניתנו מצד האוצר לבתי החולים".

בשם שבעה מנהלי בתי החולים נמסרה התגובה הבאה: "אנו מודים לשר ולסגנו על הנחישות  והמנהיגות שהפגינו כשנרתמו למען בתי החולים הציבוריים. אנו משוכנעים שגם בעתיד הם ימשיכו ויסייעו ככל יכולתם על מנת להביא לשוויון בין כלל בתי החולים בארץ".

מאבק בתי החולים הציבוריים-עצמאיים התנהל מתחילת השנה. המנהלים שבתו, יצאו להפגנות מחאה ואיימו שללא תמיכה מיידית, הם יתפרקו.  לאוצר הוגשה דרישה לסיוע מיידי בסך 800 מיליון שקל בנימוק שבתי החולים הללו טיפלו במרבית חולי הקורונה שבאו מהחברה החרדית, מירושלים, ומהחברה הערבית.

בעוד שמנהלי בתי החולים הציגו את מאבקם "כדי לשרוד" גם משום שהיו בהם תפוסות שיא, האוצר טען כל הזמן שהסכום המבוקש איננו רק למשכורות ולתשלומים לספקים אלא שבתי החולים דורשים זאת גם כ"כרית ביטחון". במסגרת הדיונים גם נטען שלא ניתן לאפשר תמיכה כזאת, גם אם היא מוצדקת, כאשר אין ממשלה קבועה אלא רק ממשלת מעבר הפועלת בתקופת בחירות.

נושאים קשורים:  משרד האוצר,  בתי חולים ציבוריים,  חדשות,  19-COVID,  תקציב בתי החולים
תגובות