סרטן הערמונית

המאפיינים הפרוגנוסטיים של הביטוי של Annexin A2 בסרטן הערמונית

חוקרים סבורים כי יש קשר בין ביטוי מוגבר של Annexin A2 לגידולי ערמונית אלימים יותר

09.03.2021, 12:43

ידוע כי Annexin A2 הינו חלבון קושר פוספוליפידים תלוי סידן, עם תפקידים מגוונים בתוך התא. בעוד כי Annexin A2 חסר או מתבטא בצורה מוקדית באפיתל הערמונית בגידולים ממוינים היטב ובדרגה בינונית, בתת קבוצה של גידולים בדרגת התמיינות נמוכה הוא מתבטא ביתר. החוקרים בחנו את הקשר בין ביטוי של Annexin A2 לבין התקדמות הגידול, תוך התחשבות במידת הביטוי של גן ה-ERG ובמוצא המטופל (אמריקאי לבן ואפרו-אמריקאי).

החוקרים העריכו את הביטוי של Annexin A2 ו-ERG בגידולי אינדקס, באמצעות שיטות אימונו-היסטו-כימיות על דגימות ערמונית שלמות ודגימות מיקרוסקופיות מ-176 כריתות רדיקליות של הערמונית. נתונים אלו עברו התאמה לתקופת מעקב ארוכה לאחר הכריתה, של 22 שנים (חציון של 12.6 שנים), מוצא והשלב הפתולוגי. הם ערכו אנליזה של רמת הביטוי של Annexin A2 ו-ERG, להתאמה לקבוצה לפי דרגת ההתמיינות של הגידול ולשלב הפתולוגי. החוקרים השתמשו בעקומות אומדן של קפלן-מאייר על מנת לבחון את הקשר בין הביטוי של Annexin A2 או ERG, לבין הישרדות ללא הישנות ביוכימית של המחלה והישרדות ללא גרורות מרוחקות.

החוקרים מצאו קשרים מובהקים בין גידולים עם ביטוי של Annexin A2 לבין קבוצות התמיינות גרועות יותר (קבוצות 4-5, p = 0.0037) ושלב פתולוגי מתקדם יותר (שלב 3-4, p = 0.0142). כמו כן, נמצא כי בחולים עם ביטוי מוגבר של Annexin A2, הגידולים הראו מגמה של הישנות ביוכימית מוקדמת יותר והתקדמות גרורתית מהירה. זאת ועוד, החוקרים דיווחו כי גידולים המבטאים Annexin A2 אבל לא מבטאים ERG, קשורים לקבוצות התמיינות 4-5, בעוד גידולים המבטאים ERG אך לא מבטאים Annexin A2, היו קשורים לקבוצות התמיינות 1-2 (p = 0.0036). לבסוף, דיווחו כי ביטוי של Annexin A2 לא היה קשור למוצא של המטופל.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ישנו קשר הדוק בין ביטוי מוגבר של Annexin A2 לגידולים בדרגת התמיינות גרועה יותר של הערמונית (קבוצות התמיינות 4-5) ושלב פתולוגי מתקדם יותר (3-4). הם סבורים כי ניתן באופן פוטנציאלי להשתמש ב-Annexin A2 כסמן ביולוגי פרוגנוסטי לסרטן ערמונית אלים.

מקור: 

Tan, S. H. et al. Pathology 2021; 53(2); 205-213. https://doi.org/10.1016/j.pathol.2020.07.006

נושאים קשורים:  סרטן הערמונית,  אנקסין 2,  מחקרים
תגובות