COVID-19 בישראל

המדינה להנהגת ההורים: 48% מתחלואת הקורונה בקרב תלמידים

על פי נתוני משרד הבריאות, קבוצת הגיל הלומדת בחטיבת הביניים (ז'-י') היא עם שיעור התחלואה הגבוה יותר

תלמידים במגיפת הקורונה. צילום: פלאש 90

מתשובת המדינה לעתירה לבג"ץ שהגישה הנהגת ההורים הארצית נגד ראש הממשלה והממשלה כולה ובה דרישה להורות על הפעלה מיידית של לימודים פרונטליים לתלמידי ז'-י' (שכנראה תותר החל מיום א'), ניתן ללמוד על נתוני תחלואת הקורונה בקרב תלמידי ישראל, לפיהם 48% מכלל התחלואה בקורונה בישראל היא בקרב תלמידים.

על פי נתוני משרד הבריאות, קבוצת הגיל הלומדת בחטיבת הביניים (ז'-י') היא עם שיעור תחלואה גבוה יותר לעומת שאר קבוצות הגיל וזאת כאשר תלמידי י"א-י"ב כבר יכולים להתחסן.

להערכת פרויקטור הקורונה פרופ' נחמן אש, באפריל-מאי ניתן יהיה כנראה להזמין ילדים בגילאי 16-12 לקבל את החיסון.

בתשובה לעתירה נמסר עוד: "הלימודים הפרונטליים בכיתות ז'-י' יחודשו בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות. על פי הנתונים הקיימים במשרד הבריאות, ניתן להיווכח בעלייה שחלה בתחלואה במערכת החינוך ביישובים שבהם המוסדות פתוחים, תוך שהעלייה ניכרת בעיקר בגילאים הצעירים - בגני הילדים ובכיתות א'-ד' גם ברשויות ירוקות, צהובות וכתומות-גבוליות - להבדיל מהרשויות ובכיתות שבהן מערכת החינוך עדיין סגורה.

"תמיד קיים החשש הממשי מעלייה נוספת בתחלואה עקב פתיחת מערכת החינוך, תוך שלאחרונה יש גם עדות לעלייה בתחלואה שמקורה בוריאנט הדרום-אפריקאי. לא ידוע בשלב זה מה מידת השפעתו על ילדים. גם מידת ההשפעה על ילדים לטווח הארוך עדיין אינה ידועה במלואה - קיים חשש מפני פוסט-קורונה המתפתחת לאחר התחלואה בעיקר בילדים".

נושאים קשורים:  תלמידים,  תחלואת קורונה,  משרד הבריאות,  19-COVID,  הנהגת ההורים,  עתירה לבג"ץ,  חדשות
תגובות