תרופות אנטי וירליות

תגובה וירולוגית מתמשכת בחולי HCV שהפסיקו טיפול

חוקרים סבורים כי הפסקה לפני הזמן של טיפול אנטי ויראלי ישיר בהפטיטיס C, אינו בהכרח מפחית באופן משמעותי את שיעורי השגת התגובה הווירולוגית הממושכת

תרופות, גלולות בתפזורת (צילום: אילוסטרציה)

ידוע כי בתנאים קליניים שגרתיים, חולים עם זיהום בהפטיטיס C עלולים להפסיק בטרם עת את הטיפול שנקבע להם מסיבות שונות. מטרת החוקרים הייתה לבחון את שיעורי התגובה הווירולוגית הממושכת, בחולים שהפסיקו בטרם עת את הטיפול עם תרופות אנטי ויראליות ישירות. כמו כן, ניסו להעריך את משך הטיפול הקצר ביותר עם תרופות אנטי ויראליות ישירות שיוביל להשגת תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות.

החוקרים אספו באופן פרוספקטיבי את שיעורי השגת התגובה הווירולוגית הממושכת לאחר 12 שבועות, בחולים הרשומים במאגר הנתונים של NAVIGATORE-Lombardia מינואר 2015, שהפסיקו את הטיפול התרופתי לפני הזמן.

החוקרים הכלילו במחקר 365 חולים, רובם גברים (213, 58.4%), כאשר הגיל הממוצע היה 60.5 ו-53 (14.5%) חולים היו גם נשאים של HIV. החוקרים מצאו כי ל-251 חולים הייתה שחמת (68.8%) והגנוטיפים הנגיפיים הנפוצים ביותר היו 1b (168 נבדקים, 46%) ו-3 (59 נבדקים, 16.2%). החוקרים דיווחו כי הטיפול האנטי ויראלי הופסק לאחר זמן חציוני של שבוע (טווח בין רבעוני 1-4 שבועות) לפני המועד שנקבע מראש, כאשר 164 (44.9%) חולים הפסיקו את הטיפול לפחות שבועיים לפני לוח הזמנים המתוכנן. זאת ועוד, נמצא כי בחולים עם פיברוזיס בכבד בדרגות 0-3 היו שיעורים נמוכים יותר של תגובה וירולוגית ממושכת, כאשר הטיפול נמשך פחות מ-4 שבועות (2 מתוך 4 חולים, 50% לעומת 109 מתוך 110 חולים, 99.1% חולים שקיבלו טיפול של 4 שבועות או יותר, p = 0.003). לבסוף, החוקרים מצאו כי לחולים עם שחמת היו שיעורים נמוכים יותר של השגת תגובה וירולוגית בחולים שקיבלו טיפול של פחות מ-8 שבועות (25 מתוך 30 חולים, 83.3% לעומת 209 מתוך 221, 94.6% בחולים שקיבלו טיפול במשך 8 שבועות, p = 0.038).

החוקרים הגיעו למסקנה כי על אף הפסקה מוקדמת של הטיפול בתרופות אנטי ויראליות ישירות, נצפו שיעורים גבוהים של השגת תגובה וירולוגית ממושכת בעולם האמיתי. זאת כאשר הטיפול נמשך לכל הפחות 4 שבועות, בחולים עם פיברוזיס כבדי בדרגות 0-3, או 8 שבועות בחולים עם שחמת כבד. החוקרים סבורים כי יש לבחון את הכדאיות בהפחתת משך הטיפול בתרופות אנטי ויראליות ישירות, בניסויים קליניים אקראיים.

מקור: 

Fabbiani, M. et al. Journal of Viral Hepatitis 2020; 28(3); 558-568. https://doi.org/10.1111/jvh.13454

נושאים קשורים:  תרופות אנטי וירליות,  תגובה וירולוגית ממושכת,  הפטיטיס C,  מחקרים
תגובות