פעילות גופנית

פסוריאזיס ופעילות גופנית: השפעה הדדית

מחקר זה מצא גורמים הקשורים לפסוריאזיס שקשורים לרמה נמוכה של ביצוע פעילות גופנית

כושר גופני (צילום: אילוסטרציה)

פסוריאזיס נמצא בעבר כגורם סיכון למחלות לב וכלי דם. למרות ההמלצות לפעילות גופנית, חולים עם פסוריאזיס נמנעים מביצוע פעילות גופנית מסיבות שעדיין טרם הובהרו. מחקר זה בחן את הקשר בין גורמים הקשורים למחלת הפסוריאזיס לדפוסי הפעילות הגופנית של החולים, והניח כי אנשים הסובלים מפסוריאזיס נוטים פחות לעסוק בפעילות גופנית מסיבות הקשורות למחלה.

בסך הכל גויסו למחקר 404 חולי פסוריאזיס פלאק כרוני וכולם עברו הערכה של ההיסטוריה הרפואית שלהם, עברו בדיקה גופנית והוערכה רמת הפעילות הגופנית שלהם.

בסך הכל, 52.8% (188 משתתפים) מהנבדקים בגילאי 18-65 ו-66% (37) מהנבדקים מעל גיל 65 עסקו בכמות פחותה מהכמות המומלצת של פעילות גופנית. ככל שחומרת ההשפעה הפסיכו-סוציאלית של פסוריאזיס הייתה גדולה יותר, כך שיעור ביצוע הפעילות הגופנית (מכל סוגי העצימויות) פחתה. המחקר מצא קורלציה שלילית מובהקת בין אזור הפסוריאזיס ומדד חומרת המחלה לפעילות הגופנית הכוללת בנשים בגילאי 18-65 (r = -0.19, רווח בר סמך של 95% - 0.36 עד 0; P = 0.04). מתאם שלילי נמצא גם בין פעילות גופנית לבין מדד איכות החיים הדרמטולוגי (DLQI) בקרב כל המשתתפים (r = -0.11, רווח בר סמך של 95% - 0.21 עד 0; P = 0.04). גורמים מסוימים שנכללים במדד ה-DLQI נמצאו גם כן כקשורים לפעילות גופנית מופחתת, כמו רגישות לעור וחוסר רצון להשתתף בפעילויות פנאי.

גורמים ספציפיים הקשורים לפסוריאזיס – חומרת המחלה, רגישות העור, בחירת הלבוש, השתתפות בפעילויות חברתיות/פנאי וטיפולים – תורמים להימנעות החולים מפעילות גופנית ועשויים להגביר את הסיכון המוגבר למחלות לב וכלי דם בקרב חולי פסוריאזיס.

מקור: 

Auker L. et al. (2020) British journal of dermatology. Published online.

נושאים קשורים:  פעילות גופנית,  רפואת עור,  פסוריאזיס,  מחקרים
תגובות