COVID-19 בישראל

מעל 130 אנשי רפואה מתנגדים לחוק העברת מידע על לא-מתחסנים

האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם עתרו לבג"ץ נגד החוק להעברת מידע על לא-מתחסנים | במקביל, רופאים, אחים ואחיות חתמו על עצומה לא לציית לחוק ולא להעביר את המידע לרשויות המקומיות

חיסון לקורונה. צילום: מרים אליסטר/ פלאש 90

המאבק נגד החוק להעברת מידע על לא מתחסנים עולה מדרגה: שתי חזיתות חדשות נפתחו בימים האחרונים נגד החוק של משרד הבריאות שאושר לאחרונה, לפיו מידע על "לא-מתחסנים" יעבור מקופות החולים דרך משרד הבריאות לרשויות המקומיות ומשרד החינוך. בחזית המשפטית, הארגונים האגודה לזכויות האזרחית ועמותת רופאים לזכויות אדם עתרו לבג"ץ בדרישה לבטל את החוק החדש. במקביל, יותר מ-130 רופאים, אחים ועובדי סיעוד חתמו על עצומה הקוראת לעובדי רפואה שלא להעביר מידע על לא-מתחסנים לרשויות המקומיות ומשרד הבריאות.

בעתירה, שהגיש עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח, נטען כי מידע הנוגע להתחסנות או אי התחסנות הוא מידע רפואי שהזכות החוקתית לפרטיות חלה עליו, ויש עליו חיסיון רפואי על פי חוק זכויות החולה. ההעברה הכפויה של רשימות הלא מתחסנים ופרטי ההתקשרות שלהם מקופת החולים למשרד הבריאות ומשם לצדדים שלישיים פוגעת פגיעה קשה וכפולה – גם בזכות לפרטיות של המטופל או המטופלת וגם באינטרס הציבורי החיוני לשמור על אמונם של מטופלים בכך שהמידע שבינם לבין קופת החולים יישמר ולא יועבר בלי הסכמתם.

עוד נטען בעתירה כי מערכת רפואית לא יכולה לתפקד אם אנשים יחששו שמידע שהם מוסרים לקופת החולים יועבר ללא הסכמתם לגורמים חיצוניים. "חשש כזה יכול לגרום לכך שמטופלות ומטופלים יימנעו מלמסור את מלוא המידע למטפל/ת, דבר שעלול לפגום באיכות הטיפול הרפואי וביעילותו, עד כדי פגיעה בזכות לבריאות".

לחוק התנגדו גם הרשות להגנת הפרטיות וגם איגוד רופאי בריאות הציבור, שבחוות דעתו נמסר כי העברת מידע על ידי גורם שאינו גורם רפואי מוסמך, לא רק פוגעת בחיסיון הרפואי אלא גם מזיקה לתכלית של עידוד התחסנות.

עו"ד גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח: "הכנסת, הממשלה ושומרי הסף כשלו במקרה זה הן ביצירת הליך חקיקה סדור ורציני והן בהגנה על זכויות יסוד ועל האתיקה הרפואית. זהו תקדים מסוכן והידרדרות נוספת במדרון החלקלק של האמצעים הקיצוניים והלא נחוצים שבהם משתמשות הממשלה והכנסת במסגרת המאבק במגיפת הקורונה".

הדס זיו, סמנכ"לית אתיקה בעמותת רופאים לזכויות אדם, אמרה: "כנסת ישראל ביצעה מחטף מסוכן והעבירה חוק דרקוני הרומס את האתיקה הרפואית ואת חוק זכויות החולה, אשר שהשלכותיו עלולות להיות הרות אסון. העברת מידע רפואי לרשויות מקומיות ולמשרד החינוך תפגע באמון הרב שיש לאזרחים בקופות החולים, עד כדי הימנעות ממסירת מידע חיוני לטיפול.

"בידי הרשויות המקומיות יש את הכוח להגיע לציבור על ידי הסברה יעילה ותמריצים חיוביים מבלי לחשוף מידע רפואי. יש לתת לקופות החולים את הזמן והאמצעים להגיע למטופלים/ות בדרך שלא תפגע בהם ובאמון שבין מטפל ומטופל".

בתוך כך, למעלה מ-130 רופאים, אחיות ועובדי רפואה חתמו על קריאה למנהלי קופות החולים שלא לציית לחוק. מאחורי היוזמה עומדת עמותת רופאים לזכויות אדם שביחד עם תנועת "זזים - קהילה פועלת", פתחו קמפיין הקורא לרופאים, אנשי סיעוד ומערכת הבריאות לחתום על קריאה לראשי קופות החולים למנוע העברת מידע על מבוטחים שלא התחסנו לידי הרשויות המקומיות ומשרד החינוך.

"במקום לשקול חלופות טובות בהרבה, הכנסת העבירה במחטף שערורייתי חוק, שפוגע באמון בין מטפל/ת למטופל/ת, תוך הפרה של האתיקה הרפואית ושל חוק זכויות החולה שאנו כאנשי רפואה ובריאות מחוייבים להם", נכתב בעצומה.

נושאים קשורים:  חוק העברת נתוני מתחסנים,  חדשות,  ארגון רופאים לזכויות אדם,  האגודה לזכויות האזרח,  עתירה לבג"ץ,  משרד הבריאות,  עצומה
תגובות