COVID-19 בישראל

כדי לא להשליך לפח מנות חיסון - הקופות יחסנו גם מחלימי קורונה

קופות החולים קיבלו אישור לחסן גם מחלימים מחשש שיהיה צורך לזרוק לפח מנות חיסון שתוקפן עומד לפוג | מחקר בריטי: מחלימים מקורונה משמרים את הנוגדנים לפחות שישה חודשים

בקבוקוני החיסונים לקורונה. צילום: יונתן סינדל/ פלאש 90

קופות החולים קיבלו הנחיה ממשרד הבריאות שהן יכולות לחסן גם מחלימי קורונה שנדבקו בנגיף לפני שלושה חודשים לפחות. בשלב זה ההנחיה היא לבצע זאת באופן חד פעמי. הסיבה: התברר שנשארו מנות חיסון שכמעט פג תוקפן. לכן, קופות החולים קיבלו אישור לחסן גם את המחלימים מחשש שיהיה צורך לזרוק לפח את מנות החיסון. בימים הקרובים יועברו לקופות הנחיות מדויקות יותר. הנושא נמצא עתה בדיון בצוות לניהול מגיפות.

כבר לפני שלושה שבועות דיווח ה-UK Biobank – זרוע של ממשלת בריטניה,  כי מחלימים מקורונה משמרים את הנוגדנים לפחות במשך שישה חודשים ולכן בפרק זמן הם נחשבים יחסית למוגנים מהדבקה מחודשת.

בדיווח הודגש שצוותי ה-Biobank נטלו בדיקות דם מאנשים שחלו בנגיף פעמיים: אחרי שלושה חודשים ואחרי שישה חודשים. פרופ' נעמי אלן, המדענית הראשית, מסרה: "אחרי שלושה חודשים היו נוגדנים ל-99%  מהנבדקים שמהם נלקחו דגימות הדם, ואחרי שישה חודשים היו ל-88% מהם נוגדנים. עדיין לא ברור האם הנוגדנים מצביעים על חסינות כנגד הנגיף והמחלה. להערכתנו, הממצאים מצביעים על כך שבמשך חצי שנה לפחות אנשים שנדבקו באופן טבעי מוגנים מהנגיף".

נושאים קשורים:  חיסון לקורונה,  מחלימי קורונה,  קופות החולים,  חדשות,  19-COVID
תגובות