אלכוהול

האם מדדי ארגון הבריאות העולמי לרמות צריכת אלכוהול מקבילים לסיכון בריאותי?

מחקר שהתפרסם ב-American Journal of Psychiatry מראה קשר בין סיווג רמת צריכת האלכוהול, לפי ארגון הבריאות העולמי, לבין תחלואה

יש מעט מידע אודות שינוי בשכיחות אנשים ברמות צריכת אלכוהול ,לפי סיווג ארגון הבריאות העולמי (גבוה מאוד, גבוה, מתון, נמוך) באוכלוסייה והקשר שלהם לתחלואה כוללת או בריבוד לפי מין. החוקרים במחקר זה השתמשו בשתי מערכות של מידע משאלונים המייצגים את האוכלוסייה בארצות הברית, על מנת לבחון את שיעורי השינוי לפי מין ולבחון אם השלכות צריכת האלכוהול היו מתואמים לפי דרגות הסיכון בצריכת אלכוהול כפי שסיווג אותם ארגון הבריאות העולמי. כמו כן רצו לבדוק האם הקשר בין רמות הסיכון בצריכת האלכוהול והתחלואה שונה בין המינים.

המידע אודות אנשים הצורכים אלכוהול נלקח משאלון NESARC (National Epidemiological Survey on Alcohol and Related יConditions, n=26,655) משנים 2001-2002, ומשאלון NESARC-III (n=25,659) משנים 2012-2013. המידע עבר ניתוח בעזרת מודלים של רגרסיה לוגיסטית. הבדלי השכיחויות בין שאלונים אלו נבדק לפי רמות צריכת האלכוהול, וכן מרובד לפי מין. בתוך כל שאלון בדקו הבדלי שכיחויות של תוצאי צריכת האלכוהול; התמכרות לאלכוהול (Alcohol Use Disorder-AUD), התמכרות לסמים (DUD), לקות תפקודית, מחלת כבד והפרעות דיכאון וחרדה, לפי דרגות צריכת האלכוהול.

לפי השאלון של שנים 2012-2013, שכיחות צריכת אלכוהול מתונה, גבוהה וגבוהה מאוד היו 5.9%, 3.2% ו-3.5% בהתאמה. ממצאים אלו היו גבוהים באופן מובהק ממצאי השאלון משנת 2001-2002 אשר עמדו על 1%, 0.6% ו-0.9% בהתאמה. עלייה בשיעורי צריכת אלכהול גבוהה בקרב גברים (0.5%) הייתה נמוכה מאשר בקרב נשים (1.4%). בשני שאלונים אלו נמצא כי, לעומת צריכת אלכוהול בכמות קטנה, פגיעה בריאותית הייתה קשורה לרמת צריכת האלכוהול, באופן מובהק. הקשר בין רמת צריכת האלכוהול והתחלואה הייתה זהה בין המינים, מלבד בהתמכרות לאלכוהול - בה שיעור הגברים היה גבוה יותר, ולקות תפקודית והפרעות דיכאון וחרדה - ששיעור הנשים היה גבוה יותר.

מסקנת החוקרים היא כי ישנה עליה בשיעורי צריכת אלכוהול בעייתית בקרב מבוגרים בארצות הברית. ממצאים אלו מאיצים ברשויות למצוא אסטרטגיות מניעה וטיפול טובות יותר. כמו כן, ממצאי המחקר מראים כי החלוקה של ארגון הבריאות העולמי לדרגות צריכת אלכוהול היא תקפה ותואמת לסיכון לתחלואה, ויכולה לכוון אותנו לתועלת בהפחתת צריכת אלכוהול גם אם לא נמנעים לחלוטין משתיית אלכוהול. מסקנה זו יכולה לסייע בגיוס יותר אנשים לשינוי דפוסי השתיה, דבר שישפר את בריאות הציבור על ידי הורדת השלכות אישיות וחברתיות של צריכת אלכוהול מסוכנת.

מקור: 

Dvora Shmulewitz, et al. (2021) “The World Health Organization Risk Drinking Levels Measure of Alcohol Consumption: Prevalence and Health Correlates in Nationally Representative Surveys of U.S. Adults, 2001–2002 and 2012–2013”. The American Journal of Psychiatry, published online ahead of print: 21 Jan. 2021. doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.20050610

נושאים קשורים:  אלכוהול,  התמכרות לאלכוהול,  התמכרות לסמים,  ארגון הבריאות העולמי,  מחקרים
תגובות