COVID-19 בישראל

רופאי בריאות הציבור: העברת מידע על מתחסנים פוגעת בזכות לפרטיות

הצעת החוק של שר הבריאות להעברת מידע על מתחסנים לרשויות ולמשרד החינוך היא הפרה של סודיות רפואית, טוענים באיגוד רופאי בריאות הציבור ומזהירים: נגיסה באחריותן של הקופות תהיה בכייה לדורות

אחות מכינה חיסון לקורונה צילום: דוד כהן/ פלאש 90

לאחר שאתמול (ד')  דווח על יוזמת שר הבריאות יולי אדלשטיין לחקיקת "חוק העברת נתוני המתחסנים", שיאפשר למשרד הבריאות להעביר לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך מידע מזוהה על מי שהתחסן ועל מי שלא, פרסמו אמש איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית ומכון זולת לשוויון זכויות אדם את התנגדותם ליוזמה.

לפי יוזמת השר יוכנס תיקון בפקודת בריאות העם, כך שבהוראת שעה יוכל משרד הבריאות להעביר מידע על מתחסני קורונה לרשויות מקומיות ובעיקר למשרד החינוך כדי שבדרך זאת ניתן יהיה לאתר מתנגדים והססני חיסון.

במסמך מיוחד שעליו חתמו עו"ד ד"ר שלי קמין- פרידמן ממכון זולת וכן פרופ' נדב דוידוביץ', יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופ' חגי לוין מהאוניברסיטה העברית והדסה, היו"ר לשעבר של האיגוד, ד"ר ערן קופל, מזכיר איגוד רופאי בריאות הציבור וכן עו"ד ד"ר מאיה פלד רז, עו"ד ראש המגמה לבריאות הקהילה בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה הם מפרטים את הטעמים להתנגדותם לתזכיר החוק.

בין השאר כתבו: "המידע הרפואי המרוכז בידי קופות החולים הוא משאב חשוב לקידום מבצע החיסונים והוא משמש עבור קופות החולים כלי לתיעדוף החיסונים על פי גיל ומחלות רקע. כעת, משהותר חיסון כלל האוכלוסיה מגיל 16 ומעלה, בכוחן של הקופות לפעול לעידוד היענות המבוטחים שלהן שטרם התחסנו באמצעות הסברה ואף סיוע אישי בנגישות לחיסון. עם זאת, את המידע שבידי קופות החולים על המבוטחים, ובכלל זה מידע אם המבוטח התחסן ואם לאו, יש לשמור בסוד".

מחברי המסך ציינו כי "מושכלת יסוד ביחסי מטפל-מטופל הינה סודיות המידע הרפואי. הפרתה ללא הסכמה מפורשת מצד המבוטחים שומטת את הקרקע תחת עקרונות האתיקה הרפואית. גם בנסיבות של מגיפה, אסור לוותר על העיקרון לפיו לא יועבר מידע רפואי מזהה ללא הסכמת הפרט".

מחברי המסמך מדגישים כי בהתאם לסעיף 19 (א) לחוק זכויות החולה משנת 1996, מטפל או עובד מוסד רפואי ישמרו בסוד כל מידע הנוגע למטופל שהגיע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם.

לדבריהם, חשיפת מידע אישי, להבדיל ממידע אגרגטיבי, מהתיק הרפואי של המבוטח והעברתו לידי נציג הרשות המקומית או מנכ"ל משרד החינוך, מהווה הפרה של חובת הסודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם. חוק המתיר לקופות החולים להעביר לגורם אחר את המידע הרפואי שברשותן מנוגד להוראה מפורשת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לפיה "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו". כל חוק יזכה ללגיטימציה רק אם יוכח כי תכליתו ראויה ויישומו מידתי.

"אנו שותפים כמובן להנחה המקדמית לפיה קידום ההיענות לחיסונים הוא בגדר תכלית ראויה", כותבים מחברי המסמך, "אולם, אנו סבורים כי פגיעה בפרטיות מבוטחי קופות החולים איננה מידתית".

בהמשך ציינו החותמים על המסמך כי תזכיר הצעת החוק אינו מפרט את הדרכים שבהן תובטח הגנת המידע בידי הגורם שיקבל אותו. כמו כן הוא אינו מפרט את התכליות הקונקרטיות של העברת המידע, אלא נוקט בהסמכה מפורשת של הרשות המבצעת, להחליט בעתיד על יישומיה של ההסמכה העקרונית.

"אמנם כל יישום שכזה יהיה בהכרח כפוף לבחינת מידתיות חוקתית ספציפית, אך אין בכך כדי ליתר את הדיון החוקתי בהסמכה העקרונית, מלכתחילה. גם ההסמכה העקרונית חייבת לעמוד בתנאי קשר רציונלי שבין הכלי לתכלית - בחינת הסבירות לפיה העברת המידע לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך תשיג את המטרה הכללית שהוצגה - ובתנאי היעדרה של חלופה פוגענית פחות, להשגת אותה התכלית. הצעת התזכיר כושלת בשני פנים אלה".

בהמשך הדגישו: "עידוד ההתחסנות וקידום הבריאות הם פעולות הדורשות מקצועיות, הבנה ויכולת לתת מענה מקצועי לשאלות רפואיות ולשאלות על בטיחות ויעילות. קופות החולים מיומנות ומוכשרות לכך. משרד החינוך והרשויות המקומיות אינם. לא רק שיתקשו לקדם מטרות אלו באופן יעיל, אלא קיים סיכוי משמעותי לטיפול בלתי מקצועי אשר דווקא יגרום נזק.

"העברת המידע לגורמים השונים, תוך פגיעה בפרטיות המבוטחים בקופות, מוצעת בתזכיר בטרם נקיטתם של כלי עידוד חיסון בעלי פוטנציאל פגיעה נמוך יותר בזכויות הפרט, כמו פנייה ישירה מגורם רפואי מהקופה לכל אדם שלא התחסן ומתן תמריצים דרך הקופות".

כפתרון מערכתי ראוי נוסף, שישלב את כוחן וצרכיהן של הרשות המקומית ומערכת החינוך עם המיומנות והמקצועיות של גורמי הטיפול, מציעים מחברי המסמך להקים יחידות בריאות ובהן אנשי מקצוע ברשויות המקומיות וחידוש תפקידה של אחות בית הספר - גורמים רפואיים, המורשים לקבל מידע רפואי רלוונטי לתפקידם ויוכלו לבצע את האינטגרציה הנדרשת לקידום ההיענות לחיסון.

עוד הדגישו החתומים על המסמך כי הפגיעה בפרטיות חזרה על עצמה בהקשר למגיפת הקורונה, תוך פגיעה מתמשכת וגוברת של אמון הציבור ברשויות השלטון. תחילה, עקב הסמכת שב"כ לסייע בזיהוי נתוני המיקום ונתיב התנועה של חולים ואנשים שבאו עימם במגע קרוב, ובהמשך על רקע מסירת מידע לחברת "פייזר" על פי הסכם שחלק מפרטיו נותרו חסויים.

לדבריהם, "תזכיר החוק הנוכחי הוא בגדר צעד נוסף הנוגס בזכות לפרטיות שהתועלת שבצידו לא רק מוטלת בספק, אלא סביר שתייצר אפקט בומרנג נוסף של רתיעה מהתחסנות על רקע העדר אמון במוסדות השונים ובמסרים מעודדי החיסון היוצאים מהם. הגשתו הנמהרת של התזכיר, ללא כל דחיפות מהותית ותוך הגבלת זמן קבלת הערות הציבור עליו ליממה, רק צפויה לבסס פגיעה זו אף יותר".

הכותבים חולקים על ההנחה שעליה מתבסס תזכיר החוק, לפיה למשרד החינוך או לרשויות המקומיות יש כלים טובים יותר לקדם את היענות הציבור לחיסונים, העולים על הכלים העומדים לרשות קופות החולים: "עידוד התחסנות וקידום בריאות דורשים מקצועיות, הבנה ויכולת לתת מענה מקצועי לשאלות רפואיות ולשאלות על בטיחות ויעילות. להבדיל מאנשי המקצוע שבקופות החולים, לנציגי משרד החינוך או הרשות המקומית אין את הידע הדרוש לשם כך. הם אף עלולים לגרום נזק".

בסיכום נאמר: "סדר הדברים הראוי הינו כי קופות החולים ייעזרו בנציגי הרשויות המקומיות או נציגי משרד החינוך לשם חשיבה משותפת על קידום היענות אוכלוסיה ספציפית לחיסון, על מאפייניה הייחודיים, ולא להפך. ניתן להיעזר בגורמים הרפואיים העובדים ברשות המקומית או בבתי הספר, אך הסמכות והאחריות חייבות להישאר בידי אנשי המקצוע האמונים על בריאות הציבור.

"קופות החולים זוכות לאמון רב מהציבור. תעיד על כך הצלחתה של רפואת הקהילה בישראל הזוכה כעת לשבחים בעולם. פגיעה בפרטיות המבוטחים ונגיסה בתחומי אחריותן של הקופות סופה פגיעה באמון שתשליך על תפקוד המערכת גם בעתיד ותהיה בכייה לדורות", מזהירים מחברי המסמך.

נושאים קשורים:  זכויות הפרט,  סודיות רפואית,  איגוד רופאי בריאות הציבור,  פרופ' נדב דוידוביץ',  פרופ' חגי לוין,  ד"ר שלי קמין-פרידמן,  ד"ר ערן קופל,  ד"ר מאיה פלד רז,  חדשות,  19-COVID,  מידע רפואי,  חיסון לקורונה
תגובות
אנונימי/ת
19.02.2021, 11:33

על פי החוק אסור לקופות להעביר למשרד הבריאות מידע רפואי אישי, מי התיר לקופת החולים להעביר (ולמשרד הבריאית לאגור) את המידע שאדם זה או אחר בכלל התחסן? (כולל מס תעודת הזהות שלו)
מותר להעביר מידע רפואי רק לגורם המטפל הבא בתור וברור שאסור להעביר אותו לפקידות משרד הבריאות.

לא סתם כשאדם מבקש \\\"דרכון ירוק\\\" הוא נידרש לסמן בחלק התחתון של הטופס שהוא מאשר העברת מידע מקופת החולים - למדינה

אנונימי/ת
19.02.2021, 12:46

תזכירו לי מי שאל את רופאי בריאות הציבור על הזכות לפרטיות?
עם כל הכבוד, שיתנו את הפרספקטיבה הרפואית אפידמיולוגית, ולא את ההשלכה הערכית-מוסרית...
תשאירו את זה לאנשי הרוח והחברה

אנונימי/ת
21.02.2021, 10:00

לפחות רופאי בריאות הציבור שמו לב לפגיעה בזכות לפרטיות רפואית. לא ראיתי את ההסתדרות הרפואית מגיבה בנושא. מחר יעבירו ללא אישור המטופל רשימת תרופות למשרד הרישוי, מערכת החינוך משטרה וכדומה. בכך יאפשרו בקרה על אזרחים ומניעת זכויות אלמנטריות שלהם למשל עבודה, נהיגה, טיפול בילדים ועוד. איפה חוק כבוד האדם וחרותו?