אפליה אתנית

הקשר בין תחושת אפליה ומיעוטים אתניים לאמון במערכת הרפואית

מחקר זה בחן את הקשר בין מיעוטים אתניים ותחושת אפליה לתחושת חוסר אמון במערכת הרפואית והראה כי ישנו קשר משמעותי ביניהם

למרות שידוע כי מיעוטים גזעיים ואתניים נוטים יותר לחוסר אמון במערכת הבריאות, קיים ידע מוגבל מאוד באשר לקשר בין חוסר אמון רפואי לאוכלוסייה זו. מחקר זה בחן קשר זה במדגם מייצג של מבוגרים.

במחקר רוחב זה השתתפו מבוגרים שנשאלו על הגזע/מוצא אתני שלהם, מצבם הבריאותי, הרגשת אפליה, דמוגרפיה, גורמים סוציו-אקונומיים וחוסר אמון רפואי. לצורך ניתוח נתונים אלו השתמשו במודלים של רגרסיה לוגיסטית.

במחקר השתתפו 704 מבוגרים שחורים שאינם היספנים, 711 מבוגרים היספנים ו-913 מבוגרים לבנים שאינם היספנים. רקע גזעי/אתני נצפה כקשור באופן משמעותי לרמת חוסר האמון הרפואי. בהתאמה למשתנים נוספים, הסיכוי לחוסר אמון רפואי היה גבוה ב-73% (יחס סיכויים מותאם [aOR] = 1.73; רווח בר סמך 95%, 1.15-2.61, P <.01) וב-49% (aOR = 1.49; רווח בר סמך 95%, 1.02-2.17, P <.05) בקרב מבוגרים שחורים לא היספנים ובקרב היספנים, בהשוואה למבוגרים לבנים שאינם היספנים, בהתאמה. הרגשת אפליה נקשרה גם כן לסיכויים גבוהים לחוסר אמון רפואי. הרגשת אפליה בשל מצב כלכלי ועקב שייכות לחברת ביטוח מסויימת נקשרה ל-98% יותר (aOR = 1.98; רווח בר סמך 95%,  1.71-2.29, P <.001) לסיכוי לחוסר אמון רפואי. באופן דומה, חווית אפליה על רקע גזעי/אתני ושפתי נקשרה לעלייה של 25% בסיכויים לחוסר אמון רפואי (aOR = 1.25; 95% CI, 1.10-1.43; P <.001).

מחקר זה הראה כי תחושת אפליה קשורה לחוסר אמון רפואי. אם קשר זה הוא סיבתי, כלומר אם הרגשת אפליה גורמת לחוסר אמון רפואי, אזי הפחתת האפליה עשויה לשפר את האמון של המטופלים במפגש הרפואי ולהפחית את הפערים הקיימים בתוצאי הבריאות. יש צורך במחקר אורכי יותר בכדי להבין איך גורמים חברתיים, כלכליים, פסיכולוגיים והיסטוריים מורכבים תורמים לחוסר אמון רפואי זה.

מקור: 

Bazargan M. et al. (2021) The Annals of Family Medicine. 19(1):4-15.

נושאים קשורים:  אפליה אתנית,  רפואת משפחה,  אמון ברופאים,  מחקרים
תגובות