COVID-19 בישראל

מחקר רחב ב"לאומית": החיסון המלא מפחית הסיכון להידבק במעל 90%

על פי מחקר "לאומית": שיא יעילות החיסון לקורונה ביום העשירי לאחר המנה השנייה - תוצאות דומות לאלו שהושגו במחקרי "מכבי וה"כללית" ולתוצאות הניסוי המקורי בתרכיב שערכה חברת פייזר

חיסון לקורונה. צילום: יוסי אלוני / פלאש 90

אחרי מחקרים רחבי היקף שקיימו שירותי בריאות כללית וכן מכבי שירותי בריאות על יעילות תרכיב החיסון לקורונה, פורסמו אתמול (ג') ממצאי מחקר שנעשה ב"לאומית" שבחן את השפעת החיסונים על מספר המאומתים לנגיף. על דיווחה רוני לינדר ב"דה מרקר".

מתוצאות מחקר "לאומית" עולה כי שיא יעילות החיסון -  מעל 90% - מגיעה עשרה ימים אחרי קבלת המנה השנייה. בשני המחקרים שקיימו "כללית" ו"מכבי" והיו רחבי היקף נעשתה השוואה בין שתי קבוצות של מחוסנים ולא מחוסנים. התוצאות שהושגו בכל שלושת המחקרים הללו דומות לתוצאות הניסוי המקורי בתרכיב שערכה חברת פייזר לשם קבלת אישור השימוש בו על ידי ה-FDA.

במחקר של "לאומית" נעשה מעקב אחרי כ-230 אלף מבוטחי הקופה שקיבלו את מנת החיסון הראשונה ו-160 אלף שקיבלו את המנה השנייה, כאשר מהם 135 אלף היו מחוסנים באופן מלא, כלומר יותר משבוע אחרי קבלת מנת החיסון השנייה. המחקר בדק כמה מבין המחוסנים חלו בקורונה על פני ציר זמן מאז מקבלת המנה הראשונה ועד לשנייה ונעשתה השוואה מדויקת בין שני המועדים.

פרופ' שלמה וינקר, ראש חטיבת הרפואה בלאומית שירותי בריאות, מסר: "הנתונים מלמדים שעד היום העשירי מהחיסון הראשון - אין יעילות לחיסון. מהיום העשירי מתחילה ירידה ניכרת בשיעור החולים המאומתים מבין המתחסנים. העלייה ביעילות החיסון מתעצמת לאחר החיסון השני, ומהיום העשירי לאחר קבלת החיסון השני מושגת היעילות המלאה של תרכיב החיסון. הממצאים מחזקים את היעילות הגבוהה של החיסון המושגת כעשרה ימים אחרי החיסון השני, שאז המאומתים מבין המחוסנים כמעט נעלמים. לא נראו הבדלים בקבוצות הגיל השונות. המסקנה: החיסון מפחית את הסיכון להיות מאומת לקורונה ביותר מ-90% אצל מחוסן באופן מלא בשתי מנות".

נושאים קשורים:  קופת החולים לאומית,  חיסון לקורונה,  מחקר,  פרופ' שלמה וינקר,  חדשות,  19-COVID
תגובות