COVID-19 בישראל

83% מכלל מבוטחי קופות החולים כבר חוסנו לקורונה

2.6 מיליון חברי קופות החולים כבר חוסנו בשתי המנות | שיעורי ההתחסנות הנמוכים ביותר בקרב בני 18-16

חיסון לקורונה בקופת החולים. צילום: יונתן סינדל/ פלאש 90

על פי נתונים שפרסם האגף לשעת חירום במשרד הבריאות הבוקר (ב') ומתמקדים בשיעורי ההיענות של מבוטחי ארבע הקופות, עולה כי מקרב מבוטחי מכבי שירותי בריאות שיעור ההתחסנות המשוקלל  עומד על 69%, ב"כללית" 64%. בשתי הקופות האחרות, "מאוחדת" ו"לאומית", שיעורי ההתחסנות עד כה 61% ו-58% בהתאמה.

בפילוח לפי קבוצות הגיל בקרב מבוטחי הקופות: ב"כללית", בני 59-50 שיעור של 68% ו-6% מחלימים; בקרב בני 69-60 – שיעור של 79% וגם 4% מחלימים; בקרב בני 79-70 שיעור של 90% ו-3% מחלימים ובקרב בני 80 ומעלה – 88% ו-2% מחלימים. בסך הכל בני 50 ומעלה – 83%. לעומת זאת, בקרב בני 18-16 השיעור של המתחסנים עד כה 27% וגם 7% מחלימים; בקרב בני 29-19 – 34% התחסנו ו-7% מחלימים; בקרב קבוצת הגיל 39-30 שיעור ההתחסנות 47% ו-6% מחלימים ובקרב בני 49-40 – שיעור התחסנות של 68% וגם 6% מחלימים.

ב"מכבי": 85% מבני 50 ומעלה התחסנו; בקרב בני 59-50 השיעור הוא 78% ו-4% מחלימים; בקרב בני 69-60 – 81% ו-3% מחלימים; בקרב בני 79-70 – 89% מחוסנים 2% מחלימים ובגילאי 80 ומעלה – 85% ו-2% בהתאמה . בגילאים הצעירים: 40% בקרב בני 18-16 ממבוטחי "מכבי" ו-9% מחלימים; בקרב בני 29-19 – 43% ו-8% מחלימים; בקרב בני 39-30 – 53% התחסנו ו-5% מחלימים; בקרב בני 49-40 – 78% התחסנו ו-4% מחלימים.

ב"מאוחדת", שיעור ההתחסנות המשוקלל עומד הבוקר על 61% כאשר בקרב בני ה-50 ומעלה הוא 82%; בקרב בני 59-50 – 68% התחסנו ו-8% מחלימים; בקרב בני 69-60 – 76% התחסנו ו-5% מחלימים; בקרב בני 79-70 – 87% התחסנו ו-3% מחלימים ובקרב בני 80 ומעלה – 86% ו-2% מחלימים.

ב"לאומית": בקרב בני 50 ומעלה חוסנו 78% מהמבוטחים כאשר מכלל מבוטחיה השיעור 58%.

לפי קבוצות הגיל: בקרב בני 59-50 – 62% חוסנו ו-8% מחלימים; בקרב בני 69-60 – 76% חוסנו ו-5% מחלימים; בקרב בני 79-70 – 86% חוסנו ו-3% מחלימים ובקרב בני 80 ומעלה 78% ו-3% מחלימים.

בגילאים הצעירים יותר שיעורי ההתחסנות עד כה: 21% בני 18-16 ו-14% מחלימים; בקרב בני 29-19 – 27% חוסנו ו-11% מחלימים. בקרב בני 39-30 – 39% ו-9% מחלימים ובקרב בני 49-40 – 51% ו-9% מחלימים.

בסך הכל חוסנו כבר 83% מכלל מבוטחי הקופות – מעל 6.6 מיליון מנות חייסון, כאשר כ-4 מיליון קיבלו את המנה הראשונה ו-2.6 מיליון חוסנו בשתי המנות.

נושאים קשורים:  חיסון לקורונה,  חדשות,  משרד הבריאות,  19-COVID,  קופות החולים
תגובות