הורמון גדילה

האם נטילת הורמוני גדילה בילדות מעלה סיכון לתמותה קרדיווסקולרית?

הקשר בין נטילת הורמוני גדילה בילדות לבין תמותה מתחלואה קרדיווסקולרית

15.02.2021, 17:03

ישנם חששות בנוגע להשפעות קרדיווסקולריות ארוכות טווח לאחר קבלת הורמוני גדילה אנושיים רה-קומביננטיים (Recombinant Human Growth Hormone - rhGH), אך מחקרים בנושא זה מוגבלים מאוד. משום כך חוקרים ביקשו להעריך את הסיכון לתחלואה קרדיווסקולרית באופן כללי ובייחוד תחלואה חמורה, באלו שטופלו עם rhGH בילדותם. בנוסף לבחון האם השפעות אלו תלויות במשך הטיפול וכן במינון שלו.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה לאומי בשוודיה שכלל אלו שטופלו עם rhGH בילדותם בין התאריכים 1 לינואר 1985 ו-31 לדצמבר 2010, עם מעקב אחרי המטופלים עד ה-31 לדצמבר 2014. במחקר זה נכללו אנשים שטופלו עם rhGH בשל מחסור מבודד בהורמון גדילה (GHD), גודל קטן לגיל ההריון (SGA) או נמיכות קומה אידיופטית (ISS). לכל מטופל זווגו 15 מקרי ביקורת מהאוכלוסייה הכללית התואמים למטופלים לפי גיל, מין ואזור מגורים. מידע על תוצאים קרדיווסקולרים ומשתנים אחרים הכוללים גיל לידה, משקל לידה, אורך בלידה, סטטוס סוציואקונומי וגובה נאספו דרך מרשמי אוכלוסין ושירותי הבריאות. החשיפה היחידה שנבדקה הייתה rhGH במהלך שנות הילדות והנעורים (גילאים 0-18 שנים).

תוצא ראשי שנבדק היה אירוע קרדיווסקולרי ראשון שנרשם מתחילת המעקב, והתוצא המשני היה אירוע קרדיווסקולרי חמור ראשון.

המחקר עקב אחרי 53,444 אנשים (3,408 מטופלים ו-50,036 מקרי ביקורת; 67.7% גברים; ממוצא גיל בסיום המחקר 25.1 [סטיית תקן של 8.2] שנים) למשך עד 25 שנים (ממוצע מעקב, 14.9 [טווח, 0-25] שנים; סה"כ 795,125 שנות אדם). תוצאות המחקר הראו כי מתוך 1,809 מקרים קרדיווסקולריים שנרשמו, הייתה שכיחות גולמית של 25.6 אירועים לפי 10,000 שנות אדם באלו שטופלו עם rhGH, ו-22.6 אירועים לפי 10,000 שנות אדם במקרי ביקורת. יחס סיכונים מותקנן (aHR) לכלל האירועים הקרדיווסקולריים היה גבוה במטופלים לעומת מקרי הביקורת (יחס סיכונים, 1.69; 95% רווח בר-סמך, 1.3-2.19), בייחוד בנשים (יחס סיכונים, 2.05; 95% רווח בר-סמך, 1.31-3.2) לעומת גברים (יחס סיכונים, 1.55; 95% רווח בר-סמך, 1.12-2.13). לכל תתי הקבוצות היה יחס סיכונים מוגבר (SGA, 1.97 [95% רווח בר-סמך, 1.28-3.04]; GHD, 1.66 [95% רווח בר-סמך, 1.21-2.26], ו-ISS, 1.55 [95% רווח בר-סמך, 1.01-2.37]). שימוש מתמשך עם rhGH (יחס סיכונים, 2.08; 95% רווח בר-סמך, 1.35-3.2) ומינון מצטבר (יחס סיכונים, 2.05; 95% רווח בר-סמך, 1.18-3.55) נמצאו קשורים לסיכון מוגבר לתחלואה קרדיווסקולרית. יחס הסיכונים המתוקנן לתחלואה קרדיווסקולרית חמורה נמצא 2.27 (95% רווח בר-סמך, 1.01-5.12).

במחקר עוקבה המדובר הודגם שטיפול בתקופת הילדות ב-GHD,יSGA או ISS עם rhGH נמצא קשור לעליה בסיכון לתחלואה קרדיווסקולרית בתחילת הבגרות, במיוחד בקרב נשים. מסקנות בנוגע לתמותה בעקבות תחלואה קרדיווסקולרית לאחר טיפול עם rhGH עדיין מוגבלות, והסיכון האבסולוטי עודנו נמוך.

מקור: 

Tidblad A. et al.  "Association of Childhood Growth Hormone Treatment With Long-term Cardiovascular Morbidity". JAMA Pediatr. 2021;175(2):e205199. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.5199

נושאים קשורים:  הורמון גדילה,  מניעת תחלואה קרדיווסקולרית,  קומה נמוכה,  מחקרים
תגובות