COVID-19 בישראל

מתחמי החיסונים ריקים: הדור הצעיר לא ממהר להתחסן נגד קורונה

מתחמי החיסון שהקימו קופות החולים ברחבי הארץ עומדים שוממים בימים האחרונים | הקופות יידרשו למבצעי הסברה ממוקדים למבוטחיהן הצעירים כדי לשכנעם לקבל את החיסון

מתחם חיסונים באולם ספורט בהוד השרון. צילום: מרים אליסטר/ פלאש 90

האטה משמעותית במבצע החיסונים כנגד נגיף הקורונה מאחר שבשלב זה שיעור ההיענות לקבלת החיסונים על ידי גילאי 39-16 נמוך באופן משמעותי לעומת ההיענות הגבוהה שהיתה בקרב גילאי 50 ומעלה.

מתחמי החיסון שהקימו קופות החולים ביישובים רבים כמעט ריקים בימים האחרונים והקופות יצטרכו להפעיל מבצעי הסברה ממוקדים למבוטחיהן הצעירים כדי לשכנעם לקבל את החיסון.

על פי נתונים שבידי משרד הבריאות, 64% מקרב בני 19-16 לא התחסנו עד כה ורק 26% קיבלו את החיסון (בקבוצת גיל זו 10% חלו והחלימו). בקרב בני 29-20 לא התחסנו 61% ו-30% נענו והתחסנו (9% החלימו). ובקרב בני 39-30 עד כה 55% לא התחסנו ורק 38% נענו וקיבלו את החיסון (בקבוצת גיל זו 7% החלימו).

במערכת הבריאות עדיין לא נמצאה דרך יעילה לפעול, גם במסגרת של אכיפה, נגד מפיצי עצות כזב, סרבני חיסונים, ביניהם ללא כל הכשרה רפואית, הפעילים מאוד באחרונה בעיקר ברשתות חברתיות ומצליחים להגיע לקהלים שונים. הם מצביעים על הנזק שבחיסון תוך ציטוט מממסכים שונים ומשונים שבהם הם מטילים ספק באמינות המידע לגבי החיסונים וגם המחלה.

נוכח המצב הזה גם עולים בימים האחרונים רעיונות כיצד לתמרץ את האוכלוסיה להתחסן, תוך הדגשת העובדה שהמחלה עצמה מסוכנת ואין שום חשש מפני החיסון בעוד שהידבקות בנגיף מסכנת גם ובעיקר בני משפחה מבוגרים.

במסגרת מבצעי הסברה שנדונים עתה עלו אפילו רעיונות לתגמול משקי הבית של מתחסנים כמו פטור מארנונה שנתית. מי שלא יתחסן, תישלל ממנו הזכות או יעוכב מענק הקורונה שהובטח לו. כמו כן, נדונה הסרת מגבלות שקיימות כיום בכל הנוגע לצד החברתי כמו פטור מבידוד למי שיתחסן וכך גם שאר בני ביתו ומשפחתו שיתחסנו. עלה אף רעיון להכללת הדרישה לקבלת חיסון כתנאי להפעלת עסק, סגירת נתב"ג בפני כל מי שלא חוסן ואפילו לשקול חובת חיסון בחוק נוכח מצב התחלואה.

נושאים קשורים:  חיסון לקורונה,  חדשות,  19-COVID,  מבצע חיסונים
תגובות