מחקרים

שיפור שביעות הרצון במילוי טופס הסכמה אלקטרוני למחקר ברפואת משפחה

מחקר זה הראה כי מטופלים שמילאו טפסי הסכמה אלקטרוניים עם פרטי מחקר אינטראקטיביים ומידע המשפר את האמון דיווחו על שביעות רצון והבנה טובה יותר

טפסי הסכמה מדעת (אילוסטרציה)

חולים מתבקשים לעיתים תכופות לשתף את המידע הבריאותי האישי שלהם. מטרת מחקר זה הייתה להשוות את חוויות המטופלים כשמחתימים אותם על טפסי הסכמה אלקטרוניים שונים להשתתפות במחקר ברפואת המשפחה.

מחקר מבוקר אקראי רב זרועי זה, נערך מנובמבר 2017 עד נובמבר 2018 והשתתפו בו מטופלים מבוגרים (734 משתתפים) שגויסו מ-4 מרפאות לרפואת המשפחה בפלורידה. המשתתפים חולקו באקראי ל-3 סוגי טפסי הסכמה אלקטרונים למילוי באמצעות מחשב לוח: (1) טופס הסכמה אלקטרוני רגיל ("רגיל") (2) טופס הסכמה אלקטרוני המכיל מידע סטנדרטי בתוספת קישורים לפרטים אינטראקטיביים נוספים ("אינטראקטיבי") (3) טופס הסכמה אלקטרוני המכיל מידע סטנדרטי, קישורים אינטראקטיביים ומסרים עובדתיים אודות הגנת הנתונים הרפואיים שלהם והכשרת החוקרים שמבצעים את המחקר ("משפר אמון"). שביעות הרצון (1 עד 5), ההבנה הסובייקטיבית (0 עד 100) ותוצאים נוספים נמדדו מיד לאחר מילוי הטופס, לאחר שבוע ובחלוף 6 חודשים.

רוב המשתתפים במחקר (94%) הסכימו לשימוש עתידי במידע על רשומות הבריאות שלהם לצורך מחקר. לא נצפו הבדלים בתוצאי המחקר בין הגרסאות מיד לאחר ההסכמה ולאחר שבוע. לאחר 6 חודשים, בהשוואה לטופס הסכמה "רגיל", המשתתפים שהשתמשו בטופס הסכמה "אינטראקטיבי"  דיווחו על שביעות רצון רבה יותר (B = 0.43; SE = 0.09; P <.001) והבנה סובייקטיבית טובה יותר (B = 18.04; SE = 2.58; P <.001). לאחר 6 חודשים, בהשוואה לטופס הסכמה "אינטראקטיבי", המשתתפים שמילאו טופס הסכמה "משפר אמון" דיווחו על שביעות רצון רבה יותר (B = 0.9; SE = 1.0; P <.001) והבנה סובייקטיבית טובה יותר (B = 32.2 ; SE = 2.6, P <.001).

מטופלים שמילאו טפסי הסכמה אלקטרוניים עם פרטי מחקר אינטראקטיביים ומידע המשפר את האמון דיווחו על שביעות רצון והבנה טובה יותר לאחר 6 חודשים. על מוסדות מחקר לשקול לפתח ולאמת טפסי הסכמה אלקטרוניים המספקים באופן אינטראקטיבי מידע מעבר לנדרש בחוק, כולל עובדות שעשויות לשפר את אמון המטופלים במחקר.

מקור: 

Golembiewski EH. Et al. (2021) The Annals of Family Medicine. 19(1):16-23.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הסכמה מדעת,  טכנולוגיות רפואיות,  יחסי האמון שבין רופא למטופל
תגובות