IBD

איכות הטיפול במחלות מעי דלקתיות: הניסיון בפועל לא עומד בסטנדרטים

חוקרים סבורים כי שירותי הבריאות באוסטרליה אינם מצליחים להעניק טיפול הולם לחולי IBD

זה מכבר, איכות הטיפול במחלות מעי דלקתיות (IBD – Inflammatory bowel diseases) זכתה לתשומת לב רבה בעולם. עם זאת, הסקרים הזמינים מתמקדים באנשי מקצוע בתחום הבריאות ולא בחולים. מטרת החוקרים הייתה להעריך את החוויות משירותי הבריאות של אנשים החיים עם IBD, בהשוואה לסטנדרטים אוסטרליים של טיפול במחלות הללו.

החוקרים ערכו סקר חתך מקוון, בקרב אוסטרלים בני 16 ומעלה, שגויסו באמצעות חברות באיגוד Crohn's & Colitis Australia, מרפאות ציבוריות ופרטיות וה-Royal Flying Doctor Service. המשתתפים מילאו שאלון ובו סעיפים המתייחסים לתקני IBD האוסטרלים לשנת 2016, שאלון חוויית חולה בשם Picker, שאלון על השליטה במחלה ומדד מניטובה.

החוקרים אספו נתונים מלאים מ-731 נשאלים (71.5% נשים, גיל חציוני 46 שנים, עם טווח גילאים של 16-84). החוקרים מצאו כי בעוד שהרוב (74.8%) היו מרוצים משירותי הבריאות בהקשר לטיפול במחלה שלהם, הטיפול כפי שדיווחו עליו המשיבים לא עמד בתקני IBD האוסטרלים. נמצא כי ל-32.4% מהמשיבים הייתה גישה לאחיות המתמחות ב-IBD, ל- 30.9% הייתה גישה לדיאטנית ול-12% לפסיכולוג במסגרת הצוות המטפל שלהם. זאת ועוד, נמצא כי משתתפים שהטיפול שלהם היה תחת ניהול של מרפאת IBD ציבורית, היו בעלי סבירות גבוהה יותר לקבל גישה לאחות המתמחה ב-IBDי(83.7%), לקו סיוע (80.7%) ולניסויים קליניים (37%). כמו כן, החוקרים דיווחו כי שליש מהנשאלים ענו כי הם ממתינים יותר מ-14 יום על מנת לראות מומחה, כאשר הם סובלים מהתלקחות של המחלה. לבסוף, נמצא כי המשתתפים הרגישו שקיבלו מספיק מידע, בעיקר ממומחים רפואיים (88.8%) ואחיות IBDי(79.4%). עם זאת, 51% הביעו רצון להיות מעורבים יותר בבריאותם.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ישנה אי-התאמה מסוימת בין ציפיות המטופלים לבין הסטנדרטים הלאומיים במתן שירותי הבריאות, שאינם מסוגלים להעניק טיפול הולם ומקיף ל-IBD.

מקור: 

Mikocka-Walus, A. et al. Internal Medicine Journal 2020; 50(10); 1216-1225. https://doi.org/10.1111/imj.14683

נושאים קשורים:  IBD,  מחלות מעי דלקתיות,  איכות טיפול,  מחקרים
תגובות