שבץ

כיצד משפיעה הפגיעה בחומר הלבן על התפקוד לאחר שבץ מוחי?

מחקר זה בחן את הקשר בין פגיעה בחומר הלבן לתפקוד וההשפעה של הטיפול האנדווסקולרי

01.02.2021, 17:40
שבץ, פגיעה מוחית (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה לבדוק מהי ההשפעה של טיפול אנדווסקולרי על רמות התפקוד לאחר פגיעה בחומר הלבן בעקבות שבץ מוחי.

נתונים שנאספו מהמרכז לטיפול אנדווסקולרי לשבץ איסכמי בהולנד, וכללו 473 מקרים, הוערכו באמצעות טופוגרפיה ממוחשבת להערכת חומרת הפגיעה בחומר הלבן (לפי סולם Van Swieten). בנוסף, נעשה שימוש בסולם Rankin על מנת להעריך את התפקוד של אותם חולים לאחר השבץ. הקשר בין חומרת הפגיעה ורמת התפקוד נבדק לאחר התאמה לגיל, מין וגורמי סיכון קרדיווסקולריים ומדדים פרוגנוסטיים אחרים. בנוסף נבדקה ההשפעה של הטיפול האנדווסקולרי לפי חומרת הפגיעה בחומר הלבן על מנת להעריך את השפעת טיפול זה.

תוצאות המחקר הראו קשר שלילי עצמאי בין פגיעה חמורה יותר בחומר הלבן לרמת התפקוד עם יחס סיכויים מותאם של 0.77 (יחס סיכויים מותאם, 0.77, רווח בר סמך של 95%, 0.66–0.90). ההשפעה החיובית של הטיפול האנדווסקולרי הייתה דומה בקרב מטופלים ללא פגיעה בחומר לבן, פגיעה בינונית ופגיעה חמורה (יחס סיכויים מותאם, 1.95, רווח בר סמך של 95%, 0.9-4.2).

מסקנת המחקר הייתה שקיימת אסוציאציה בין הפגיעה בחומר הלבן לבין תפקוד ירוד לאחר שבץ, אך ללא השפעה של הפגיעה על תוצאות הטיפול האנדווסקולריות.

מקור: 

Luijten SPR. Et al. (2021) Neurology. 96(3)

נושאים קשורים:  שבץ,  טיפול אנדווסקולרי,  חומר לבן,  מחקרים
תגובות