סרטן ערמונית

איך מתייחסים רופאי משפחה בהולנד להמלצות בנוגע לביצוע בדיקת PSA?

החוקרים בדקו באמצעות שאלונים מה הן העמדות והידע של רופאי משפחה בנוגע לקווים המנחים לביצוע בדיקות PSA

28.01.2021, 16:26
בדיקת PSA לסרטן הערמונית (צילום: אילוסטרציה)

כיום יש הבדלים רבים בשימוש בקליניקה בבדיקות לזיהוי מוקדם של סרטן הערמונית, בעיקר בכלל הוויכוח המתמשך בנוגע ליתרונות של בדיקת PSAי(Prostate-specific antigen). במחקר הנוכחי, החוקרים רצו לבחון את השיטות, העמדות והידע של רופאי משפחה בנוגע לבדיקות PSA במסגרת רפואת המשפחה בהולנד, בייחוד בהתייחס להמלצות בנוגע לסרטן הערמונית.

החוקרים שלחו שאלונים ל-179 רופאי משפחה בצפון-מזרח הולנד, מתוכם 65 (36%) מילאו את השאלונים ושלחו אותם בחזרה. בנוסף, ענו על הסקר גם 23 רופאי משפחה שנכחו ביום הדרכה (100%). בנוסף למידע דמוגרפי ולמאפיינים הקשורים למקצוע, השאלון, שכלל 31 פריטים, כלל שאלות על עמדות, התנהלות קלינית, היענות להמלצות בנוגע לבדיקות סקר PSA וידע בנוגע להמלצות לזיהוי מוקדם של סרטן הערמונית. הניתוחים הסטטיסטיים היו רק ברמה התיאורית.

תוצאות המחקר הראו כי מרבית רופאי המשפחה (95%; n=82) הצהירו כי הם לפחות קראו את ההנחיות בהולנד, אך רק מחצית מהרופאים (50%; n=43) הצהירו כי הם גם מכירים את התוכן. בנוסף, כמעט מחצית מהרופאים (46%; n=39) הצהירו כי הם יתנו ייעוץ מפורט לפני הזמנת בדיקת PSA לגבר ללא תסמינים המבקש בדיקה. בסופו של דבר, המשתתפים דיווחו כי סקירה של סרטן הערמונית תפסה חשיבות פחותה בהשוואה לבדיקות סקר לסוגי סרטן אחרים.

החוקרים הסיקו כי הביצוע של בדיקות PSA במסגרת רפואת המשפחה באזור שנבדק בהולנד התאים באופן כללי לקווים המנחים אשר מגבילים את השימוש בבדיקות PSA. החוקרים סברו כי הצעד הבא צריך להיות בדיקה של ההשפעות של הגישות השונות לביצוע בדיקות PSA.

מקור: 

Kappen, S. et al. (2020) BMC Family Practice 21.

נושאים קשורים:  סרטן ערמונית,  בדיקות סקר,  בדיקת PSA,  גילוי מוקדם,  מחקרים
תגובות