מחקרים-Covid-19

מניעת התאבדויות בעידן COVID-19

חוקרים סבורים כי חשוב לפעול בקנה מידה לאומי ועולמי על מנת לצמצם את הסיכון להתאבדויות לפני ובעידן COVID-19

28.01.2021, 14:50
מצוקה נפשית, דיכאון במגיפת הקורונה. אילוסטרציה

כפי שידוע, התאבדות מהווה גורם מוות מוביל המלווה בעלויות רגשיות וחברתיות הרסניות וניתנת למניעה בדרך כלל, עובדה ההופכת אותה לנושא חשוב בתחום בריאות הציבור העולמית. כמו כן, ידוע כי הדבקה ב-COVID-19 עשויה להגדיל את הסיכון להתאבדות באוכלוסייה, באמצעות השפעה על מספר גורמי סיכון מוכחים.

החוקרים מספרים כי על סמך תצפיות מהתקופה שלפני המגפה, מדינות רבות עסקו באסטרטגיות למניעת התאבדויות, ולמרות שהנטל העולמי הכולל של מקרי ההתאבדות גדל, נעשו מאמצים לאומיים שהתחילו להראות תוצאות חיוביות. בנוסף, הפער בין צרכי בריאות הנפש לשירותים הניתנים בפועל, גדל במדינות רבות. על כן, בשל הנטל הבריאותי הפיזי, הנפשי, החברתי והכלכלי שמוסיפה המגיפה, אוכלוסיות רבות ברחבי העולם עלולות לסבול מסיכון מוגבר להתאבדות. החוקרים מדווחים כי הנתונים והאירועים מששת החודשים הראשונים למגיפה, חושפים השפעות מסוימות על הסיכון להתאבדויות. עם זאת, עליות בשיעורי ההתאבדות אינן דבר מובן מאליו גם בהתחשב בהשפעות השליליות של המגיפה. למעשה, נתוני ההתאבדות העולים ממספר מדינות לא מראים שום עדות לעלייה בהתאבדות במהלך המגפה עד כה. החוקרים סבורים כי ישנם צעדים הניתנים ליישום בהם קובעי מדיניות, מנהיגי שירותי הבריאות ומנהלים ארגוניים יכולים לנקוט, על מנת להפחית את הסיכון להתאבדות במהלך המגפה ואחריה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי מגיפת ה-COVID-19 מציגה הזדמנות חדשה ודחופה למקד את הרצון הפוליטי, את ההשקעות הפדרליות ואת הקהילה העולמית, בחשיבות במניעת התאבדויות. הם סבורים כי מניעת התאבדויות בעידן ה-COVID-19 מחייבת התייחסות לא רק לגורמי הסיכון האופייניים למגיפות, אלא גם לגורמי סיכון מהתקופה טרם המגיפה. זאת ועוד, החוקירים מספקים אסטרטגיות מבוססות ראיות עבור קלינאים ומערכות שירותי בריאות, יחד עם מדיניות לאומית ומקומית ויוזמות חינוכיות המותאמות לסביבת COVID-19. אם ייושמו בקנה מידה גדול, התערבויות אלה עשויות להקל משמעותית על השפעותיה השליליות של המגיפה על הסיכון להתאבדות.

מקור: 

Moutier, C. et al. JAMA Psychiatry; 2020. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.3746

נושאים קשורים:  נגיף הקורונה,  התאבדות,  מניעת התאבדויות,  מחקרים
תגובות