לוקמיה מיאלואידית חריפה

האם מחלה שאריתית מדידה משפיעה על התוצאים לאחר השתלת דם טבורי בלוקמיה חריפה?

מטופלים עם לוקמיה מילואידית חריפה או לוקמיה לימפובלסטית חריפה עם מחלה שאריתית מדידה בזמן טיפול השתלת דם טבורי הציגו תוצאי הישרדות פחותים בהשוואה למטופלים עם סטטוס מחלה שאריתית שלילי

ההשפעה של מחלה שאריתית מדידה (MRD – measurable residual disease) על התוצאים לאחר השתלת דם טבורי (CBT – cord blood transplantation) נותרה שנויה במחלוקת. במטרה לבחון את הנושא, החוקרים בדקו את ההשפעה של MRD מדידה על תוצאי CBT במסגרת עוקבה גדולה של מטופלים עם לוקמיה חריפה.

הקריטריונים להכללה במחקר כללו מטופלים מבוגרים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה (AML – acute myeloid leukemia) או לוקמיה לימפובלסטית חריפה (ALL – acute lymphoblastic leukemia), שטופלו עם CBT כהשתלה אלוגנית של תאים המטופואטיים (allo-HCTי[Allogeneic hematopoietic cell transplantation]) ראשונה לאחר רמיסיה מלאה (CR – complete remission) ראשונה או שניה וסטטוס MRD ידוע בזמן מתן ה-CBT.

בין המשתתפים במחקר, 317 מטופלים אובחנו ב-AML ו-189 ב-ALL. כמו כן, MRD חיובי דווח בקרב 169 (33%) מטופלים בזמן שיתר המטופלים (337) היו עם MRD שלילי בזמן ה-CBT. החוקרים מצאו כי לאחר שנתיים, היארעות חזרת המחלה הייתה 18% בקרב מטופלים עם MRD שלילי בהשוואה ל-33% בקרב מטופלים עם MRD חיובי בזמן ההשתלה (P<0.001). כמו כן, נמצא כי ההישרדות ללא לוקמיה (LFS – leukemia-free survival) וההישרדות הכוללת (OS – overall survival) לשנתיים היו 57% ו-60%, בהתאמה, בקרב מטופלים עם MRD שלילי, מול 38% (P<0.001) ו-48% (P=0.004), בהתאמה, בקרב מטופלים עם MRD חיובי.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

החוקרים לא מצאו אינטראקציה בין ההשפעה של MRD על OS ו-LFS לבין האבחנה (ALL מול AML),יCBT בודד או כפול, ומינון מופחת או טיפול התניה (מינון גבוה) להרס מח עצם (myeloablative conditioning). בנוסף, במסגרת אנליזה רב משתנית, נמצא כי MRD חיובי קשור לסיכון מוגבר לחזרת מחלה (יחס הסיכונים: 1.8, P=0.003), תמותה שאינה כתוצאה מחזרת מחלה (P=0.44),יLFS פחות טוב (יחס הסיכונים: 1.4, P=0.008) ונטייה ל-OS פחות טוב (יחס הסיכונים: 1.3, P=0.065).

החוקרים הסיקו כי תוצאות המחקר מצביעות על הצורך בשיטות חדשות במטרה להשיג MRD שלילי בזמן קבלת טיפול CBT בקרב מטופלים עם לוקמיה ו-MRD חיובי לפני ה-CBT.

מקור: 

Baron, F. et al. (2020) American Journal of Hematology 95,9.

נושאים קשורים:  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  לוקמיה לימפובלסטית חריפה,  מחלה שארתית,  השתלת דם טבורי,  המטואונקולוגיה,  מחקרים
תגובות