סרטן השד

הקרנת חזה חלקית מואצת לעומת הקרנת חזה מלאה

טיפול בהקרנת שד חלקית נמצא כגורם לאחוזי הישרדות גבוהים, בדומה להקרנת שד מלאה. כמו כן נצפה  שיפור בתוצאות הקוסמטיות של שיטה זו

חדר טיפול בהקרנות (אילוסטרציה)
חדר טיפול בהקרנות (אילוסטרציה)

מחקר פאזה III זה, בדק תוצאות ארוכות טווח של טיפול בהקרנה חלקית (APBI) עם קרינה חיצונית (IMRT), לעומת הקרנת חזה מלאה (WBI) בסרטן השד בשלבים מוקדמים.

התוצא העיקרי שנבדק היה קביעת ההבדל לחמש שנים בהישנות הגידול בשד (IBTR) בין 30 Gy ב-5 מקטעים שהוגדרו כזרוע ה-APBI, ובין 50 Gy ב-25 מקטעים עם דחיפה במיטת הגידול (tumor bed boost) – שהוגדרו כזרוע WBI, לאחר ניתוח לשחזור השד.

520 מטופלים, שלמעלה מ-90% מהם היו בעלי מאפיינים הקשורים לסיכון נמוך להישנות, חולקו באופן אקראי (260 לזרוע APBI ו-260 לזרוע WBI) בין 2005 ל-2013. המעקב החציוני היה 10.7 שנים, השכיחות המצטברת במשך 10 שנים ל-IBTR הייתה 2.5% (6 מטופלים) ב-WBI ו-3.7% (9 מטופלים) בזרוע ה-APBI (יחס סיכון 1.56; רווח בר-סמך 95%, 0.55-4.37; רמת מובהקות 0.4). ההישרדות הכללית לאחר 10 שנים הייתה 91.9% בשתי הזרועות (יחס סיכון 0.95; רווח בר-סמך 95%, 0.5-1.79; רמת מובהקות 0.86). הישרדות ספציפית לסרטן השד לאחר 10 שנים הייתה 96.7% ב-WBI ו-97.8% בזרוע ה-APBI (יחס סיכון 0.65; רווח בר-סמך 95%, 0.21-1.99; רמת מובהקות 0.45). זרוע ה-APBI נצפתה פחות רעילות אקוטית באופן משמעותי (רמת מובהקות 0.0001) ורעילות מאוחרת נמוכה באופן משמעותי (רמת מובהקות 0.0001). כמו כן, APBI שיפרה את התוצאה הקוסמטית כפי שהוערכה על ידי הרופא (רמת מובהקות .00010) והחולה (רמת מובהקות 0.0001).

שכיחות IBTR מצטברת ל-10 שנים בסרטן שד מוקדם שטופלה ב-APBI בטכניקת IMRT בחמישה מקטעים היא נמוכה ואינה שונה מזו שאחרי WBI. תוצאי רעילות אקוטית ומאוחרות ואלו הקשורים לטיפול קוסמטי היו טובים ב-APBI.

מקור: 

Meattini I. Et al. (2020) Journal of Clinical Oncology (38)35: 4175-4183

נושאים קשורים:  סרטן השד,  הקרנות,  הישנות סרטן,  מחקרים
תגובות