דלקת מפרקים שגרונית

היעילות והבטיחות של אופדסיטיניב (Upadacitinib) כטיפול בדלקת מפרקים שגרונית - מעקב ארוך טווח

במחקר ה-SELECT-SUNRISE, נמצא כי טיפול עם אופדסיטיניב בדלקת מפרקים שגרונית הדגים יעילות לאורך זמן בקרב מטופלים עם תגובה לא מספקת לטיפול עם תרופות קונבנציונליות המשנות את מהלך המחלה (DMARDs)

דלקת מפרקים (אילוסטרציה)

במסגרת מחקר ה-SELECT-SUNRISE, בוצעה הערכה של היעילות והבטיחות של טיפול עם אופדסיטיניב על פני 84 שבועות בקרב מטופלים יפנים הסובלים מדלקת מפרקים שגרונית פעילה ותגובה לא מספקת לתרופות קונבנציונליות סינתטיות המשנות את מהלך המחלה (conventional synthetic disease-modifying-csDMARDs).

בתחילת המחקר השתתפו 197 מטופלים, כאשר מתוכם 187 (94.9%) השלימו תקופה בת 12 שבועות של טיפול אקראי, כפול סמיות והמשיכו לתקופת הארכה. כלל המשתתפים אשר השלימו את 12 השבועות הראשונים של המחקר המשיכו לקבל  אופדסיטיניב במינונים של 7.5, 15 או 30 מ"ג פעם ביממה והמשתתפים שקיבלו בתחילה אינבו גם כן החלו לקבל אופדסיטיניב במינונים של 7.5, 15 או 30 מ"ג פעם ביממה. יעילות ובטיחות הטיפול הוערכו על פני 84 שבועות.

תוצאות המחקר הדגימו כי בשבוע 84 למחקר, 152 (77.2%) מהמשתתפים המשיכו בקבלת הטיפול. בנקודת זמן זו, שיעור המטופלים שהשיגו  שיפור של 20% במחלתם לפי קריטריוני ה-ACR20י(American College of Rheumatology Criteria) תחת טיפול עם אופדסיטיניב במינונים של 7.5, 15 או 30 מ"ג היה 85.7%, 77.6% ו-58.0%, בהתאמה. תוצאות דומות הודגמו גם בקרב המשתתפים שקודם לכן טופלו עם אינבו.

שיעורי תגובה חיוביים נצפו גם כאשר נעשה שימוש במדדי תגובה (ACR50/70) והפוגה מחמירים יותר (הפוגה הוגדרה על פי Disease Activity Score of 28 joints with CRP, Clinical Disease Activity Index או Simplified Disease Activity Index).

מינוני אופדסיטיניב של 15 ו-30 מ"ג, לעומת מינון של 7.5 מ"ג, נמצאו קשורים עם תגובה ראשונית מהירה יותר ומספר גבוה יותר של חולים שהגיבו לטיפול (אך לא באופן מובהק סטטיסטית) לפי חלק מהמדידות של פעילות מחלה והפוגה. שיעור תופעות הלוואי, זיהומים, זיהומים אופורטוניסטי, זיהומים חמורים ושלבקת חוגרת היו נמוכים יותר במינון של 7.5 ו-15 מ"ג לעומת מינון של 30 מ"ג.

החוקרים סיכמו כי בקרב מטופלים יפנים עם דלקת מפרקים שגרונית, הטיפול באופדסיטיניב הדגים יעילות ממושכת וכן נסבל היטב למשך תקופה של 84 שבועות, כאשר מינון של 15 מ"ג מציע יחס סיכון-תועלת מיטבי.

מקור: 

Kameda, H., Takeuchi, T., Yamaoka, K. et al. Arthritis Res Ther 239 (2021). doi.org/10.1186/s13075-020-02387-6

נושאים קשורים:  דלקת מפרקים שגרונית,  טיפול ביולוגי,  DMARDs,  מחקרים