COVID-19 בישראל

קופות החולים החלו לחסן גם את בני הנוער בגילאי 18-16

הזינוק בתחלואה בקרב ילדים ונוער מיוחס במידה רבה למוטציה הבריטית והמוטציה הדרום אפריקאית היותר מידבקות

חיסון לקורונה במרפאת לאומית בתל אביב. צילום: אבשלום ששוני/ פלאש 90

מאתמול (מוצ"ש) ובעקבות הודעה רשמית שהפיץ משרד הבריאות, לפיה הורה המנכ"ל פרופ' חזי לוי "לאמץ את החלטת ועדת התיעדוף'", החלו קופות החולים לחסן גם את בני הנוער בגילאי 18-16.

קופות החולים החלו כבר בשבת לחסן את בני ה-18-16. פתיחת המבצע גם לקבוצת גיל זאת נעשתה על רקע עלייה בשיעורי ההדבקה בנגיף הקורונה שנראתה באחרונה במיוחד בקרב צעירים והיא מיוחסת במידה רבה למוטציה הבריטית והמוטציה הדרום אפריקאית היותר מידבקות שאובחנו בישראל. לצד אלה החלו להתחסן גם צעירים בגירים יותר.

פרופ' דוד גרינברג, יו"ר החטיבה לרפואת ילדים ב"סורוקה" וחבר בוועדת החיסונים במשרד הבריאות, אמר: "אין ספק שהמוטציות החדשות גורמות לנגיף להיות יותר מידבק".

בהערכת מצב שקיים משרד הבריאות ביום חמישי האחרון הוצגו נתונים על הגידול במספר הילדים ובני הנוער שנדבקו או חלו בגל הנוכחי של המגיפה לעומת התחלואה בקרבם בשני הגלים הקודמים.

בעוד שבגל התחלואה הראשון רק 5.6% מהנדבקים בנגיף היו ילדים עד גיל 9 ובגל השני שיעורם עמד על 10.7%, בחודש האחרון שיעורם זינק בכ־50% לכמעט 15% מכלל הנדבקים בקרב בני 19-10 אך לא נרשמה עלייה משמעותית בין הגל השני לשלישי. בקרב בני 39-20 שיעורם בגל הראשון היה 55.7% מכלל הנדבקים והחולים אבל בגל הנוכחי הם כבר מהווים 68.2%.

בכירים במשרד הבריאות העריכו כי ההיענות להתחסנות בקרב בני 16 ומעלה תהיה גדולה.

נושאים קשורים:  19-COVID,  בני נוער,  המוטציה בריטית,  המוטציה הדרום אפריקאית,  חדשות,  גל קורונה,  חיסון לקורונה
תגובות