עמידות לאנטביוטיקה

איך ניתן לשפר את ההסברה בנושא של שימוש מיותר באנטיביוטיקה?

מרבית האנשים מגיבים יותר להסברה בנושא שימוש מיותר באנטיביוטיקה כאשר מספרים להם על הנזק האישי שעלול להיגרם להם ופחות כאשר מדברים על הנזק החברתי או על עמידות לאנטיביוטיקה

20.01.2021, 17:42

עמידות לאנטיביוטיקה היא בעיה בריאותית ציבורית המונעת ע"י שימוש לא מותאם באנטיביוטיקה. פעמים רבות הקמפיינים להסברה לציבור מתמקדים בעמידות הכללית לאנטיביוטיקה או בנזק החברתי הטמון בשימוש לא נכון. עד כה בוצעו מעט מחקרים שבדקו אילו מסרים משפיעים בצורה המשמעותית ביותר על העדפות המטופל לקבל טיפול אנטיביוטי שלא לצורך במרפאות אמבולטוריות.

החוקרים ביצעו סקר במרפאה ראשונית בבולטימור. במחקר השתתפו 250 אנשים שהתבקשו לדרג 18 הצהרות בנוגע לנזק הפוטנציאלי הקיים בשימוש באנטיביוטיקה מבחינת מידת ההשפעה של כל ההצהרה על הסבירות שהם יבקשו טיפול אנטיביוטי לטיפול בזיהום בדרכי האוויר העליונות. ההצהרות שנבדקו התמקדו בנזק האפשרי לאדם הפרטי, למגעים הקרובים שלו, לחברה, וחלקן היו קשורות וחלקן לא לעמידות לאנטיביוטיקה. החוקרים מדדו את הסבירות בתחילת הסקר ובסופו לבקשה של טיפול אנטיביוטי, והם השוו את ההשפעה של הצהרות מכל קטגוריה באמצעות מודלים לינאריים ומבחני Wilcoxon rank או Kruskal-Wallis.

תוצאות המחקר הראו כי כל ההצהרות הורידו את הסבירות שהמטופלים יבקשו טיפול אנטיביוטי. בנוסף, נמצא כי הצהרות בנוגע לפגיעה באדם עצמו או בקרובים לו הצליחו להוריד את הסבירות של המשתתפים לבקש טיפול אנטיביוטי בצורה משמעותית יותר בהשוואה להצהרות הנוגעות לנזק חברתי הכרוך בשימוש לא נכון באנטיביוטיקה. בנוסף, נמצא כי הצהרות שלא עסקו בעמידות לאנטיביוטיקה הורידו את הסבירות לבקש טיפול אנטיביוטי בצורה מובהקת יותר בהשוואה להצהרות שכן עסקו בעמידות לאנטיביוטיקה. החוקרים מצאו כי בסך הכל הסבירות לבקש טיפול אנטיביוטי ירדה לאחר הסקר ב-2.2 נקודות בסולם ליקרט (P<0.001).

החוקרים סברו כי כאשר מנסים להניא מטופלים מלבקש אנטיביוטיקה שלא לצורך, רצוי כי הרופאים והקמפיינים להסברה יתמקדו בנזק האפשרי בשימוש שלא צורך היכול להיגרם למטופלים עצמם, ולא להתמקד בנזק החברתי או בנושא של עמידות לאנטיביוטיקה.

מקור: 

Miller, B.J. et al. (2020) JABFM 33,6.

נושאים קשורים:  עמידות לאנטביוטיקה,  אנטיביוטיקה,  קמפיין הסברה,  שימוש לא נכון בתרופות,  מחקרים
תגובות