COVID-19 בישראל

נזקי הקורונה: עלייה בהשמנה ובדיכאון לצד מחסור בפעילות גופנית

דו"ח שפרסם משרד הבריאות אישש מחקרים קודמים בשנה האחרונה. המשרד ימשיך בביצוע תוכנית "אפשרי-בריא" יחד עם הרשויות המקומיות

השמנת יתר (צילום: אילוסטרציה)

שיעורים גבוהים של השמנה, היעדר פעילות גופנית, שעות מסך רבות, חרדה ודיכאון - שכיחותם של תופעות אלה עלתה באופן ניכר בשנה החולפת בשל מגבלות הקורונה והסגרים. כך לפי דו"ח שפרסם אמש (ב') משרד הבריאות ולמעשה אישש ממצאים מסקרים קודמים ודיווחים שסיפקו רופאים במהלך "שנת הקורונה".

לצד הנזקים הללו מצא משרד הבריאות לנכון להמשיך בביצוע "תוכנית אפשרי-בריא", יחד עם הרשויות המקומיות. במסגרת תוכנית זאת השתתפו בשנה האחרונה 54 רשויות – לעומת 29 בשנת המבצע הראשונה (2018) ו-42 בשנייה (2019). ברשויות המשתתפות בתוכנית מתגוררים כ-5 מיליון מאזרחי ישראל (53% מהאוכלוסייה). 20% מהרשויות – מהחברה הערבית. כשליש משתייכות לאשכולות הסוציו-אקונומיים הנמוכים – 3-2. התמיכה הכספית ברשויות במיזם זה הסתכמה ב-7.4 מיליון שקלים בהתאם ל"מבחני תמיכה".

משרד הבריאות התחייב לתת לרשויות ליווי מקצועי באמצעות צוות התוכנית הלאומית "אפשרי-בריא", צוות המחלקה לקידום הבריאות, באגף התזונה, לשכות הבריאות המחוזיות בשירותי בריאות הציבור ואגף הגריאטריה יחד עם מרכז השלטון המקומי.

כל הרשויות המשתתפות בתוכנית נהנות מתמיכה מקצועית וכספית לקידום בריאות תושביהן. הן התחייבו לעמוד בנהלים ובהתאם למדיניות התוכנית שנקבעה, לבצע לשם כך שיפורים בסביבה הפיזית בתחומן כדי לאפשר פעילות גופנית של התושבים וכן לקיים תוכניות פעילות בקרב אוכלוסיות שמוגדרות כמצויות בסיכון ולקיים הסברה כדי לתמרץ את התושבים לעסוק יותר בפעילות גופנית לצד הנהגת תזונה בריאה במסגרות החינוך. במסגרת השיפורים הסביבתיים מתומרצות הרשויות להתקין הצללה בגני שעשועים ומשחקים לילדים ומיזמים נוספים.

הגבלות התנועה והסגרים שהוטלו ב"שנת הקורונה" הביאו תושבים רבים להשתמש בתשתיות הקרובות לבתיהם: מתקני כושר פתוחים, שבילי הליכה, גינות ציבוריות, פארקים. מכוני הכושר והבריכות שנסגרו הביאו יותר ויותר תושבים להזדקק לפעילות גופנית במרחב העירוני ובבית. בשנה החולפת ציין מסמך שהפיץ משרד הבריאות הרשויות התמקדו באוכלוסיית בני ה-65 ומעלה.

"מחלקות הבריאות ברשויות המקומיות המשתתפות בתוכנית וכן מתאמי הבריאות בהן נעשו דומיננטיים בזירה העירונית השנה במיוחד לאור מעורבותם ליישום ולהתמודדות עם תקנות והגבלות הקורונה שקבעה הממשלה ובמקרים רבים גם נדרשו להתאים את התכנים, הפרסומים והאכיפה לתנאי העיר והקהילות השונות שבה".

בדעת משרד הבריאות להרחיב ב-2021 את התוכנית והיא נכללת בתוכנית העבודה השנתית המדגישה ייזום תוכניות הפעילות המותאמות לשגרת הקורונה – יתר פעילות גופנית, תזונה בריאה לצד שמירה על סביבה נקייה מעישון.

נושאים קשורים:  קורונה בישראל,  השמנה,  דיכאון וחרדה,  "אפשריבריא",  דו"ח משרד הבריאות
תגובות
אנונימי/ת
20.01.2021, 20:25

חשוב להמשיך ב\"תוכנית\" של משרד הבריאות, כמו שלא עזרה עד עכשיו, כך תמשיך!

אנונימי/ת
21.01.2021, 08:25

איך אפשר לקיים אורח חיים פעיל אם אין תשתיות מוארות, המותאמות לכלל האוכלוסייה, להליכה, ריצה, רכיבה, פארקים ציבוריים, גני ילדים באיכות טובה ומתוחזקים, מתקנים הפתוחים לציבור למשחקי כדור. בלי תשתיות אין פעילות. כל אלו לא קיימים בלי תקציבים משמעותיים.