COVID-19 בישראל

משרד הבריאות יתמרץ את הקופות: יותר מתחסנים, יותר כסף

משרד הבריאות מעוניין להאיץ את מבצע החיסונים באמצעות הענקת בונוסים כספיים לקופות ולקנוס את מי שלא יעמדו ביעדים | עלות התמרוץ: 400 מיליון שקל

מתן חיסון לקורונה. צילום: אבי דישי/ פלאש 90

האגף לפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות הפיץ אתמול (ד') טיוטת הצעה למבחני תמיכה ייעודיים לקופות, שגובשה בשיתוף עם אגף התקציבים במשרד האוצר ובה נקבעו "תמריצים חיוביים" ו"שליליים" להאצת מבצע החיסונים.

אחת מהמטרות שסימן משרד הבריאות: להאיץ את מבצע החיסונים באמצעות הענקת בונוסים כספיים שונים לקופות, אך מנגד גם לקנוס את מי שלא יעמדו ביעדים וליצור כך תחרות בין הקופות.

עלות מבצע תמרוץ החיסונים, על פי הטיוטה, כ-400 מיליון שקל. היעד שהוצב להן: להגיע לחיסון 80% מכלל הציבור מעל גיל 16 בתוך שישה החודשים הבאים לכל היותר. יעד זה איננו כולל את חיסון המחלימים.

על פי הצעת משרד הבריאות: 50 מיליון שקל יחולקו בין ארבע הקופות כמענק עבור הקמת התשתיות ומערכות המידע, ההדרכה והכשרת הצוותים למבצע; 120 מיליון שקל נוספים עבור הפעלת התשתיות, כולל תשלומי שכר נוספים לעובדים המפעילים את המתחמים במשך שישה החודשים הבאים.

התנאי שהוצב לקופות לקבלת הבונוס: חיסון של 13% מאוכלוסיית היעד מדי חודש. קופה שתגיע ליעד הסופי לפני תום ששת החודשים - תקבל בונוס של 10% על מענק הפעלת התשתיות. כן מוצע תמריץ בסך עשרה שקלים עבור כל חיסון שיינתן ואם יושג 80% בכיסוי החיסוני בכל אחד ממחוזות הקופה, היא תקבל על כך תוספת כספית בסך שלושה שקלים על כל חיסון. כלומר, הבונוס הכולל יהיה 13 שקל עבור כל מתחסן.

כמו כן נקבע בונוס על הימנעות מהשלכה לפח של שאריות מנות החיסון. הבונוס על כך יגיע ל-15 שקל בעד כל חיסון שיינתן. תמריץ כספי נוסף נוגע לחיסון מרותקי הבית מקרב מבוטחי הקופות וכן לחיסון מבוטחיהן המתגוררים ביישובי הפריפריה המרוחקים - תוספת של שמונה שקלים עבור כל מחוסן נוסף מעבר ל-15 השקלים הנ"ל ותוספת של עוד עשרה שקלים עבור כל מתחסן מעל גיל 60 ו-33 שקל בעד כל מתחסן בן 70 ומעלה, מעבר ליעד ה-80% שנקבע.

עבור מרותקים בבית מוצע בונוס של 150 שקל עבור כל חיסון שיבוצע למבוטח מקבוצה זו באוכלוסיה. קופה שלא תגיע ליעד הכיסוי החיסוני תפסיד 20% משיעור התמיכה שהובטח במסגרת תכנית התמרוץ.

נושאים קשורים:  חיסון לקורונה,  מבצע חיסונים,  משרד הבריאות,  משרד האוצר,  חדשות,  19-COVID
תגובות
אנונימי/ת
14.01.2021, 13:47

תקציב סל התרופות, השנה, רק להזכיר: 550 מיליון שקל. חלם!

אנונימי/ת
14.01.2021, 14:45

זה לא תקציב הסל. זה תקציב העדכון (תוספת) לסל. התקציב הרבה יותר גבוה.

אנונימי/ת
15.01.2021, 11:49

לא ברור למה נוהרים כמו עדר לחסן את כלל האוכלוסיה בחיסון בטכנולוגיה ותרכיב כל כך חדשים. נראה שהגורמים השונים ממש מתחרים ביניהם מי צועק יותר חזק לחסן יותר אוכלוסיות בחיסון ה-mRNA. הלא רק מעצם היותם חדשים לא ידוע לנו אם ומה יהיו תופעו הלוואי לטווח ארוך. האם סביר לקחת סיכון כזה על כלל האוכלוסיה של מדינתינו הקטנה? האם אין די איומים עימם אנו מתמודדים? זה חסר הגיון לחלוטין ועלול להיות משגה חמור ובכייה לדורות. לדעתי מכיווןשהטכנולוגיה הזו היא היחידה הזמינה כרגע יש לחסן עימה רק את מי שבסיכון ממשי וגבוה מהקורונה- כלומר מבוגרים (גיל 70 ומעלה??), ואנשים צעירים יותר הנמצאים בסיכון מאד גבוה מהקורונה מסיבות מבוססות שונות. מעבר לכך- כל היתר- צריכים להמתין. כשיגיע חיסון מבוסס וירוס מומת/מוחלש ניתן לחסן עוד אנשים. ובוודאי שאין מה לחסן את הילדים. החיסון הרי אינו מונע ולא ימנע הדבקה- הוא בכל מקרה רק מפחית הסיכון לפתח מחלה מסכנת חיים או מוות כתוצאה מוירוס הקורונה. אז מה יש לחסן צעירים- בשלב זה שבו אין לנו כל מידע על ההשלכות ארוכות הטווח- אסור לחסן אנשים שאינם נמצאים בסיכון גבוה מפני הקורונה.

יש לדרוש שאותם 400 מיליון יצורפו לסל התרופות
או יחולקו כפיצוי לקופה שיש בה יותר קשישים או שהשקיע יותר כדי להגיע לקשישים סיעודיים בבתיהם.
400 מיליון - כמה דברים חיוביים אפשר לעשות בכספים אלו.