COVID-19 בישראל

עלייה במספר תורמי איברים חיים בישראל במהלך מגיפת הקורונה

במהלך שנת 2020 נבלמה ירידה משמעותית במספר תרומות איברים מנפטרים מישראל - במדינות מערביות אחרות נצפתה ירידה של 30%-50% במערך התרומות ואילו בישראל חלה ירידה של 8%-10% בלבד

המרכז הלאומי להשתלות במשרד הבריאות פרסם הבוקר (ד') דו"ח סיכום פעילות לשנת 2020 וממנו עולה כי נשמרו שיעורי הסכמה של משפחות לתרום איברים ואלה זהים לשיעורי ההסכמה ב-2019 - 60%. עוד עולה מהדו"ח כי נבלמה ירידה משמעותית במספר התורמים הנפטרים, כפי שקרה במדינות המערביות.

בהשוואה למדינות מערביות אחרות בהן נצפתה ירידה של  30%-50% במערך התרומות, בישראל היתה ירידה ממוצעת  של 8%-10% בלבד. למרות הסגרים, המשיכו מתאמות ההשתלה והרופאים העוסקים בהשתלות לעבוד כבימי שגרה. הירידה נבעה  מגורמים אובייקטיביים רלבנטיים לתקופת הסגר כמו מוות מוחי בחולי קורונה שלא מאפשר תרומה, עצירת ניתוחים אלקטיביים, ירידה בקורבנות תאונות דרכים ועוד.

שיעורי התרומות איברים מנפטר נותרו, כאמור, יציבים - 60% וזהים לאלה של שנת 2019. בפוטנציאל התורמים חלה ירידה קלה של 13% בלבד ומספר ההסכמות לתרומה ירד ב-8.4%  בלבד.

ברשימת הממתינים הארצית להשתלות מנפטר חלה עלייה ב-10% מ-1,153 ל-1,266. מספר הממתינים החדשים להשתלה - 736 בדומה למספר ב-2019 (737), ואלה מהווים 58% מהרשימה. בשנת 2020 נפטרו 63 ממתינים להשתלה לעומת 50 בשנת 2019. העלייה במספר הממתינים מקורה בירידה שחלה השנה במספר ההשתלות.

מכל תורם נפטר מתבצעות לרוב מספר השתלות, ולכן עם הירידה במספר התורמים חלה ירידה גם במספר ההשתלות.  בהשתלות כליה חלה ירידה של 23% מ-154 ל-118; בהשתלות כבד חלה ירידה של 17% מ-87 ל-72; בהשתלות לב נרשמה ירידה של 9% מ-22- ל-20 ובהשתלת ריאות נרשמה ירידה של 34.6% מ-52 ל-34.

בהשתלת קרניות (בעיקר מתורמים לאחר דם לב) חלה ירידה ל-640 ב-2020 לעומת 785 בשנת 2019. ממחצית מרץ נעצרו התרומות וחודשו רק ביוני כשהתאפשרה בדיקת קורונה מהירה. במקביל, הממתינים להשתלה חששו להגיע לבית החולים להשתלה וויתרו ובעצם דחו את ההשתלה.

לצד זאת, חלה עלייה של 10% במספר התורמים החיים, כאשר במספר תורמי הכליה האלטרואיסטים שתרמו לאדם שאינם מכירים חלה עלייה של 48%, מ-127 בשנת 2019 ל-188 בשנת 2020. בתרומות בתוך המשפחה חלה ירידה של 29% מ-121 ב-2019 ל-85 ב-2020.

בד בבד ובאפן מפתיע, ולמרות הפסקת פעילות יזומה למשך שישה שבועות בתקופת הסגר הראשון, חלה עלייה בהשתלות כליה מתורמים חיים. מרבית התרומות הגיעו מתורמים אלטרואיסטים שבאו לתרום לאדם שאינם מכירים. רבים מהם ציינו כי מותו של הרב הבר מקורונה בסוף אפריל היווה את הטריגר עבורם לממש חלום ישן או להפוך למעשה מחשבה שקיננה בהם שנים אחדות.

בנוסף, נרשמה עלייה של 58% בניתוחי השתלות מוצלבות בקרב זוגות שלא נמצאה בתוכם התאמה. 46 השתלות כליה מתורמים חיים בוצעו באמצעות הפעלת מאגר ארצי ובינלאומי להשתלות כליה בין זוגות ללא התאמה, ובזכות תורמים אלטרואיסטים של המרכז להשתלות שהוכנסו למאגר הארצי כדי לייצר יותר אפשרויות להתאמה. במצבים אלה, התורם מכלל הזוגות, "שנותר ללא נתרם", תרם לחולה מהרשימה הארצית. בזכות אבעה תורמים אלטרואיסטים מהמרכז להשתלות התבצעו השנה 11 השתלות בשתי שרשראות נפרדות, שבאחת מהם גם הועברה כליה לצ'כיה והתקבלה משם כליה לישראל.

פרופ' רפי ביאר, יו"ר ועדת ההיגוי, מסר: "אני גאה במערך ההשתלות, על שהצלחנו לשמור על ירידות מתונות יחסית במספרי ההשתלות ובמיוחד בהשוואה למדינות כמו ספרד, אנגליה וארה"ב. הגבנו מהר, קיימנו ישיבות תכופות, ביצענו התייעצויות עם המומחים שלנו, קיבלנו החלטות אמיצות והיישום וההטמעה בשטח היו מהירים. כל הכבוד לרופאים העוסקים בהשתלות שלא ויתרו ובעיקר למתאמות שנחישותן והתנאים הקשים שניצבו מולן לא הרפו את ידיהן".

ד"ר תמר אשכנזי, מנהלת המרכז הלאומי להשתלות, ציינה: "השנה היתה מאתגרת במיוחד בתחום הפנייה למשפחות לתרום איברים. חלקן חששו להגיע לבית החולים ואלו שהגיעו הוגבלו במועדי וזמני הביקור. הפרידה לאחר הפטירה גם היא התרחשה בתנאים מגבילים הן מבחינת  התנאים הפיזיים והן במשך הזמן. המשפחות שנתנו הסכמתם לתרום איברים עשו זאת תחת קשיים טכניים ולוגיסטיים שהכבידו על הקשיים הרגשיים שהיו בלאו הכי בעקבות האובדן. הופתענו בתחום ההשתלות מתורמים חיים ולא הפסקנו את ועדות ההערכה לאישור התרומות  גם בימי הסגר".

מהמרכז הלאומי להשתלות נמסר כי נדרשות עוד כ-5,300 חתימות על כרטיס אדי כדי להגיע למיליון חתומים. עד כה חתומים על הכרטיס 996,520.

נושאים קשורים:  תרומות איברים,  פרופ' רפי ביאר,  ד"ר תמר אשכנזי,  השתלת איברים,  19-COVID,  מגיפת הקורונה
תגובות