COVID-19 בישראל

מבצע החיסונים: יותר מתחסנים לקורונה ביישובים מהעשירון העליון

בניגוד למגמת התחלואה, שיעור המחוסנים ביישובים המשתייכים לעשירונים הגבוהים במדד הסוציואקונומי גדול יותר מאשר ביישובים המשתייכים לעשירונים הנמוכים בישראל

תושב תל אביב מתחסן. צילום: מרים אליסטר/ פלאש 90

ניתוח נתוני החיסונים לקורונה שבוצעו עד כה בישראל חושף תופעה מטרידה עליה דיווח הבוקר (א') דורון ברויטמן ב"כלכליסט": שיעור המחוסנים ביישובים המשתייכים לעשירונים הגבוהים במדד הסוציו־אקונומי גדול יותר מאשר ביישובים המשתייכים לעשירונים הנמוכים, זאת בניגוד למגמה ההפוכה בשיעור התחלואה.

התופעה זו חוזרת על עצמה גם לגבי שיעור המחוסנים מעל גיל 60 בכל ישוב: בעוד ששיעור המחוסנים בקרב בני 60 ומעלה ביישובים המשתייכים לעשירון העליון (העשירי) הוא 87% ובעשירון ה־9 הוא 72%, שיעור המתחסנים בקרב בני ה־60 ומעלה ביישובים המשתייכים לעשירון התחתון הוא 24% ובעשירון השני הוא 42%. באוכלוסיה הכללית הזכאית לחיסון בני 16 ומעלה, שיעור המתחסנים בעשירונים 10 ו־9 הוא 51% ו29% בהתאמה, לעומת 6% בעשירון התחתון ו11.7% בעשירון השני.

היישובים שבהם שיעורי החיסונים בקרב בני 60 ומעלה הוא הגבוה ביותר: בית אל (97%), שוהם (93%) וסביון (87%). היישובים שבהם שיעור החיסונים הוא הנמוך ביותר הם: ח'ורה, ערערה בנגב וכסיפה עם 8% כ"א. ביישובים הערביים רק 33% מבני ה־60 ומעלה התחסנו עד כה לעומת 45% בישובים החרדיים ו־57% בישובים יהודיים שאינם חרדים.

נושאים קשורים:  חיסון לקורונה,  חדשות,  19-COVID,  סוציואקונומי
תגובות