COVID-19 בישראל

הר"י על עמדת השר לבטחון פנים נגד חיסון אסירים: "חציית קו אדום"

ההסתדרות הרפואית ואיגוד רופאי בריאות הציבור גינו בחריפות את הודעת השר אמיר אוחנה כי לא יציית להוראת היועמ"ש, שהורה לו לחסן את האסירים בבתי הכלא

ח"כ אמיר אוחנה. "החיסונים הם עתה בגדר משאב לאומי מוגבל". צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

ההסתדרות הרפואית ואיגוד רופאי בריאות הציבור גינו בחריפות את הודעת השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה, כי לא יציית להוראת היועץ המשפטי לממשלה שהורה לו לחסן את האסירים הכלואים בבתי הכלא.

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הודיע לשר כי עליו לפעול ללא דיחוי לחיסון האסירים "על פי אמות המידה הנהוגות לגבי כל האוכלוסיה", אלא שהשר אוחנה הודיע כי לא ישנה את החלטתו "מכיוון שהחיסונים הם עתה בגדר משאב לאומי מוגבל ומתוך התחשבות בהתקדמות מבצע החיסונים בציבור הכללי".

השר לא בחל בסגנון בוטה כאשר השיב ליועץ המשפטי שאם הוא ואנשיו מעוניינים, עליהם להגיש את שמותיהם באחת מרשימות המועמדים לכנסת ו"אם תיבחרו לכנסת ולממשלה (הבאה), בהחלט תוכלו לעשות כן ועד אז", הוא זה שנושא באחריות והוא זה ש"ייתן את הדין וחשבון לציבור, ולא אתם".

היועץ המשפטי לממשלה הודיע לשר כי הוא איננו מוסמך לעכב את החיסונים לאסירים מעל גיל 60. לשירות בתי הסוהר (שב"ס) הוקצו 1,000 מנות חיסון, אך על פי הוראת השר, שב"ס לא אסף אותן כדי להתחיל לחסן את האסירים.

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, התערב ובסוף השבוע דרש ששב"ס יעשה שימוש במנות החיסונים שהוקצו. בשבוע שעבר בדיון בבג"צ שעסק בתנאי המחיה של האסירים, התחייבה היועצת המשפטית של שב"ס שהאסירים יחוסנו, "כפי שהיו אמורים להתחסן אם לא היו כלואים".

בהודעה לתקשורת שפרסמו הר"י ואיגוד רופאי בריאות הציבור נגד החלטת השר לביטחון פנים, נאמר כי מניעת החיסונים היא בגדר סכנה חמורה לבריאותם של האסירים בעיקר כשמדובר באסירים מעל גיל 60, שהם בסיכון גבוה לתמותה אם יחלו בקורונה. עמדת ארגוני הבריאות בעולם ובישראל היא שיש להתייחס לאסירים כאוכלוסיה שבויה ובהקשר של הקורונה מדובר באוכלוסיה שבסיכון, הן בשל מחלות הרקע של האסירים והן בשל הימצאותם בתנאי צפיפות המגבירים את הסיכון לתחלואה ותמותה.

"זאת אוכלוסיה אשר קיימת גם לה הזכות לבריאות כזכות אדם בסיסית. ישנה חובה אתית על מדינת ישראל להציע את החיסונים לאוכלוסיית האסירים", נאמר בהודעת הר"י. "עמדת השר לביטחון הפנים מנוגדת להנחיות הבריאות ומסכנת חיי אדם.  מכתב השר (ליועץ המשפטי לממשלה וגם לרופא שב"ס) מהווה חציית קו אדום בהשתלחות ברופא בריאות הציבור הממלא את חובתו המקצועית".

נושאים קשורים:  אמיר אוחנה,  אסירים,  חיסון לקורונה,  היועמ"ש,  19-COVID,  ההסתדרות הרפואית,  חדשות
תגובות
אנונימי/ת
10.01.2021, 14:49

שהסתדרות הרפואית תתעסק ברפואה ולא בפוליטיקה.