COVID-19 בישראל

מונתה ועדה מקצועית לאיסוף מידע על תופעות לוואי של חיסוני הקורונה

משרד הבריאות פרסם הנחיות מפורטות לחלוקת מנות שניות של החיסון לקורונה | האטה בקצב מבצע החיסונים לצד קשיים בקבלת תור למנה הראשונה וקביעת מועדים למנה השנייה

מתן חיסון לקורונה במרפאת הכללית בירושלים. צילום: יונתן סינדל/ פלאש 90

האטה בקצב מבצע החיסונים לקורונה נרשמה אתמול (ד') בישראל: לראשונה מאז שנקבע יעד יומי של לפחות 100 אלף מתחסנים – חוסנו 91,300 ישראלים במנת החיסון הראשונה ועד כה התחסנו 1,593,000 שהם 17.5% מהאוכלוסיה. לפי משרד הבריאות, כ-70% מבני 60 ומעלה כבר התחסנו.

היום צפוי להגיע לארץ משלוח ראשון של תרכיבי החיסון של חברת מודרנה – לערך 130-120 אלף מנות. אם לא יחול שינוי בתכנית, רובן ייעודו לחיסון ישראלים הרתוקים לבתיהם מסיבות רפואיות, או כאלה שאינם יכולים להגיע מסיבות שונות לאתרי ההתחסנות באזור מגוריהם.

בשבוע הבא אמורים להתחיל לחסן במנה השנייה של תרכיב "פייזר", אלא שמתרבים הדיווחים על כך שחלק מאלה שכבר חוסנו במנה הראשונה טרם קיבלו תור למנה השנייה. דווח על תלונות מבני 60 ומעלה שעומדים בכל הקריטריונים לקבלת החיסון אבל הם קיבלו הודעה על ביטול זמני של התור שקבעו. בעיקר הגיעו תלונות מסוג זה מירושלים.

נשקלת אפשרות לערבב בין מנות החיסון של פייזר ומודרנה

במקביל נעשית היערכות לאפשרות שזמנית יהיה מחסור בחיסונים ובמשרד הבריאות אף נשקלת אפשרות לאשר במקרים מאוד חריגים ערבוב בין מנות החיסון. כלומר, אלה שחוסנו קודם לכן בתרכיב "פייזר" נחשבים למי שמצויים בסיכון גבוה ומיידי לחלות קשה, ואם לא תימצא עבורם המנה השנייה, יקבלו אישור לקבל את תרכיב "מודרנה" אם יהיה זמין.

אתמול הפיץ משרד הבריאות חוזר מיוחד עליו חתמו ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה ואלי גלעד, ראש המשל"ט הלאומי למאבק בקורונה ובו הנחיות לחלוקת מנות שניות של החיסון.

"כל גוף שחיסן במנה הראשונה אחראי על מתן מנת החיסון השנייה בהתאם להקצאות", צוין במסמך. עקרון זה חל על קופות החולים, בתי החולים, מד"א ומוסדות שונים וחל לגבי מאושפזים שחוסנו ושוחררו מבתי החולים. גם הם יחוסנו בבתי החולים.

על פי הנחיות משרד הבריאות, למנה השנייה יוקצו 95% מכמות החיסונים שהוקצתה למנה השנייה והאחרונה תינתן 21 יום מהמנה הראשונה. עקב הגידול בניצולת החיסונים בזכות המזרק החדש שבו משתמשים עתה וכן עקב אי הגעה לתור של מוזמנים להתחסנות המוערך ב-15%-5% מהמקרים, ייתכן שיחולו שינויים בהתנהלות והנושא יילמד במהלך הימים הראשונים של החלק השני במבצע הנוכחי.

יתרות מנות החיסון שלא יעשה בהן שימוש ישמשו כעתודה של המדינה, קרי: משרד הבריאות, לכל צורך שיעלה, כגון תמיכה בגוף שידווח על מחסור. כל גוף הנקלע למחסור במנות נדרש להציג בקשה להשלמת המחסור לקראת יום האספקה הבא.

כמו כן נקבע כי "מרכזי החיסונים האחודים" שפעלו ביישובים שונים לא ייפתחו למתן המנה השנייה, כך שמי שחוסן במרכזים אלה במנה הראשונה יתחסן במנה השנייה בקופות החולים וההקצאה עבורן תחולק על פי מפתח שנקבע לכל קופה.

על כל הגופים המחסנים, כולל בתי החולים ומד"א, יהיה לזמן את המתחסנים בהודעה כתובה דיגיטלית להגיע לקבל את מנת התחסנות השנייה. על הקופות להוציא הודעת טקסט למבוטחיהן אשר חוסנו מחוץ לקופה כי עליהם לקבוע תור ולהתחסן כעבור 21 יום ממועד קבלת המנה הראשונה אצל הגורם אשר חיסן אותם.

כל הגופים המחסנים יבצעו בקרה לגבי התור שנקבע לאוכלוסיה שהתחסנה אצלם בחיסון הראשון ותהיה חובת דיווח על כך למשל"ט. מקרים בעייתיים פרטניים ייפתרו בין הגוף המחסן לבין הקופה המבטחת. מבוטח שעבר בין קופות, בפרק הזמן שבין קבלת המנה הראשונה לשנייה, יחוסן בקופה החדשה שלו. סנכרון ההקצאות בין הקופות ייפתר על ידי המשל"ט.

החוזר מפרט גם כיצד לפעול במקרה של אי הגעת מתחסן לקבלת מנת החיסון השנייה: קופות החולים יקיימו על כך בקרה ויבדקו שכל מי שהתחסן מקרב מבוטחיהם במנה הראשונה - ולא משנה היכן - יתחסן במנה השנייה עד 26 יום לכל היותר ממועד קבלת המנה הראשונה. הקופות יפנו למתחסנים שלא התחסנו במנה השנייה כדי לוודא שהם מתאמים תור שני במקום שחיסן אותם, או באתר הקופה.

במקרים חריגים יש "לשמור" הקצאת חיסון עבור מתחסן למשך 35 יום מיום החיסון של המנה הראשונה טרם שחרור המנה השנייה למתחסן חדש, כאשר יש לוודא טלפונית טרם שחרור המנה שאי ההגעה איננה נובעת מבידוד של המחוסן או מכל סיבה מוצדקת אחרת. מבודדים יהיו זכאים לקבל את החיסון תוך שלושה ימים מתום הבידוד, גם אם חלפו 35 יום.

המסמך גם מפרט את ניהול "בקבוקוני החיסון". עקב צפי של אי הגעה מסוימת של מתחסנים לקבלת החיסון השני, יש לבצע הזמנות ביחס לצפי המתחסנים ליומיים קדימה בלבד. מהאספקה העוקבת, יש להפחית את כמות המלאי המצויה כבר באתר ההתחסנות. השימוש במזרקים משופרים מעניק יכולת להוציא מכל בקבוקון שש מנות של התרכיב, במקום חמש.

על הגופים המחסנים לעשות כל שביכולתם על מנת להימנע מהגעה לפגות תוקף של תרכיבי החיסון כולל הקדמת תורים של מתחסני המנה השנייה, אבל לא פחות מ-21 יום מהמנה הראשונה.

מדי יום בשעה 14:00 יהיה על הקופות לדווח למשל"ט החיסונים על היקף החיסונים שנמצאים בסיכון לפגות תוקף במהלך היממה העוקבת על מנת שהמשל"ט יגדיר מענה לאותם חיסונים. רק באישור המשל"ט יתאפשר חיסון מתחסנים חדשים עקב התקרבות לפגות תוקף. חיסון מתחסנים חדשים במנה הראשונה יהיה על פי סדר העדיפויות הלאומי.

המסמך גם מפרט דרישות לתכנית עבודה ותחזית תורים שבועית לקבלת המנה השנייה ודורש מהגופים המחסנים להשיג ניצולת מרבית של הבקבוקונים (הויילים). ב"סבב המנה השנייה", צוין, "תהיה הקפדה יתרה מצד המשל"ט על מועד הזמנה אחרונה ולא יתאפשרו הזמנות דחופות". המשל"ט יציג מדי יום את ההקצאה המצטברת המותרת לכל גוף דורש. מדי יום והגופים המחסנים יציגו את המדדים הבאים למשל"ט החיסונים: שיעור אי ההגעה לקבלת המנה השנייה, שיעור הניצולת של הבקבוקונים, עמידה בתכנית העבודה, הערות לבעיות לוגיסטיות לצורך תחקיר ומעקב.

ועדת מעקב אחרי יעילות ובטיחות החיסונים

במקביל הודיע מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' חזי לוי על מינוי "ועדת מעקב אחרי יעילות ובטיחות החיסונים נגד נגיף הקורונה".

כיו"ר הוועדה תשמש ד"ר שרון אלרעי-פרייס ומרכז הוועדה הוא ד"ר בעז לב. בין חברי הוועדה עוד נציגים ממשרד הבריאות, קופות החולים, צוות טיפול המגיפות, אישים מהאקדמיה וגם נציגי ציבור.

פרופ' לוי אמר: ״מתן החיסונים הינו אירוע רפואי חשוב, שראוי ללמוד את השלכותיו. כמו גם לטפל באופן מיידי ולתחקר אירועים בלתי צפויים". בוועדה מומחים בתחומי מקצוע שונים. תפקידה לעקוב אחרי מתן החיסונים, לתת הוראות מקצועיות, לבדוק תופעות לוואי ואירועי בטיחות וללמוד את כל המרקם האפידמיולוגי ואת יעילות החיסון ובטיחותו".

הוועדה אמורה לקבל את המידע הנדרש מקופות החולים בהתאם לדיווחי מתחסנים שחוו תופעות לוואי וכיצד מתחסנים עם מחלות רקע שונות הגיבו למנות החיסון שקיבלו.

הוועדה תעקוב אחרי אירועים המדווחים בסמיכות לקבלת החיסונים, תבצע הערכת חיסוניות נרכשת בקרב המחוסנים לאחר תהליך החיסון, תייעץ בכתיבת נהלים והנחיות בהיבטי בטיחות ויעילות החיסון, תייעץ בסוגיות מקצועיות במהלך מבצע החיסונים ותעביר מידע לציבור לגבי נתוני הבטיחות והיעילות של החיסונים באופן שקוף ותדיר.

נושאים קשורים:  חיסון לקורונה,  מבצע חיסונים,  חברת מודרנה,  פייזר,  תופעות לוואי,  פרופ' חזי לוי,  משרד הבריאות,  19-COVID,  חדשות
תגובות