מחקרים-Covid-19

תוצאי COVID-19 בקרב חולי פסוריאזיס

במחקר זה נבדקו גורמי סיכון לאשפוז בשל COVID-19 בקרב חולי פסוריאזיס

תרופות לקורונה. אילוסטרציה

אנשים עם פסוריאזיס עשויים להיות בסיכון מוגבר לתוצאים שליליים של COVID-19, אך הנתונים לגבי סיכון עודף זה מוגבלים. מטרת מחקר זה הייתה לאפיין את מהלך מחלת ה-COVID-19 בחולי פסוריאזיס ולזהות גורמים שנקשרו לאשפוז.

במחקר זה רופאים דיווחו על חולי פסוריאזיס עם COVID-19 מאומת או חשד ל-COVID19 באמצעות רישום בינלאומי, PsoProtect. הערכה מולטי-לוגיסטית רגרסיבית העריכה את הקשר בין מאפיינים קליניים או דמוגרפיים לבין אשפוז.

תוצאות המחקר הדגימו שמתוך 374 מטופלים מ-25 מדינות, 71% קיבלו טיפול ביולוגי, 18% לא ביולוגי ו-10% לא קיבלו טיפול סיסטמי לפסוריאזיס. 348 (93%) החלימו לחלוטין מ-COVID-19,י77 (21%) אושפזו ותשעה (2%) מתו. סיכון מוגבר לאשפוז היה קשור לגיל מבוגר יותר (יחס הסיכויים המותאם 1.59 לכל 10 שנים, 95% רווח בר-סמך, 1.19-2.13), מין גברי (יחס הסיכויים 95% ,2.51 רווח בר-סמך, 1.23-5.12), ממוצא אתני לא-לבן (יחס הסיכויים 3.15, 95% רווח בר-סמך, 1.24-8.03) ומחלת ריאות כרונית ברקע (יחס הסיכויים 3.87, 95% רווח בר-סמך, 1.52-9.83). אשפוז היה שכיח יותר בחולים שקיבלו טיפול לא ביולוגי סיסטמי מאשר אלה שקיבלו טיפול ביולוגי (יחס הסיכויים 2.84, 95% רווח בר-סמך, 1.31-6.18). לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים הביולוגים. נתונים בלתי תלויים שדווחו על ידי מטופלים (n = 1,626 על פני 48 מדינות) הראו כי בקרב אנשים שקיבלו טיפול סיסטמי לא ביולוגי היו פחות בבידוד חברתי, בהשוואה לאלו שקיבלו טיפול ביולוגי (יחס הסיכויים 0.68, 95% רווח בר-סמך, 0.50-0.94).

במחקר זה נמצא כי השימוש בטיפול ביולוגי נקשר לסיכון נמוך יותר לאשפוז הקשור ל-COVID-19 בקרב חולי פסוריאזיס ברמה בינונית-קשה, בהשוואה לאלו שקיבלו טיפול סיסטמי לא ביולוגי. אולם יש צורך בחקירה נוספת בשל הטייה אפשרית ומשתנה מתערב שלא נמדד. גורמי סיכון מבוססים (גיל מבוגר, גברים, מוצא אתני לא-לבן, תחלואה נלווית) נקשרו בשיעורי אשפוז גבוהים יותר.

מקור: 

Mahil S.K. et al. (2020), The Journal of Allergy and Clinical Immunology In Press

נושאים קשורים:  פסוריאזיס,  טיפול ביולוגי,  טיפול מדכא חיסון,  19-COVID,  מחקרים
תגובות