הפסקת עישון

הפסקת עישון והשפעתה על מינון clozapine

מחקר זה בדק את ההשפעה של הפסקת העישון על רמות ה-clozapine בדם והמליץ על שינוי מינון התרופה לאחר הפסקת העישון

31.12.2020, 17:32
הפסקת עישון (צילום: אילוסטרציה)
הפסקת עישון (צילום: אילוסטרציה)

עישון טבק משפיע באופן משמעותי על הרמות בדם של clozapine ויש לו השלכות משמעותיות על היעילות והבטיחות של המטופל. מטרת מחקר זה הוא לעזור לקלינאים להתאים את מינון ה-clozapine לחולים שנוטלים clozapine ומשנים את הרגלי העישון שלהם.

מטא-אנליזה זו בדקה מחקרים שבדקו את הרמה בדם של clozapine, רמות ה-norclozapine, יחס ה- norclozapine/clozapine ויחס הריכוז-מנה (C / D) במעשנים, לעומת לא מעשנים המטופלים ב-clozapine. הנתונים נותחו באמצעות מודל השפעות אקראיות ובאמצעות ניתוח רגישות של המינון, המוצא האתני ואיכות המחקר.

נתונים מ-23 מחקרים נכללו במטא-אנליזה זו, מתוכם 21 חקרו את ההבדלים בין הרמות בדם של clozapine בקרב מעשנים לעומת לא מעשנים. בסך הכל, היו נתונים על 7,125 דגימות של התוצא העיקרי במחקר (רמות בדם של clozapine ב-ng/ml). תוצאות המחקר הראו כי הרמות בדם של clozapine היו נמוכות משמעותית בקרב מעשנים בהשוואה ללא מעשנים (SMDי- -0.39, רווח סמך של 95% - -0.55 ל--0.22, P<0.001, I2 = 80%). התוצא המשני, יחסי C / Dי(16 מחקרים), היה נמוך משמעותית בקבוצת המעשנים (645 נבדקים) בהשוואה לקבוצת הלא מעשנים (813 נבדקים; SMD - 0.70, רווח סמך של 95% -0.84 ל--0.56, P <0.00001, I2 = 17%).

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

עישון וכל שינוי בהתנהגות העישון קשורים להשפעה ניכרת על הרמות בדם של clozapine. מומלץ להפחית במינון ה-clozapine בשיעור של 30% כאשר מטופל מפסיק לעשן.

מקור: 

Wagner E. et al. (2020) Acta Psychiatr Scand. 142(6):456-466.

נושאים קשורים:  הפסקת עישון,  clozapine,  מינון,  מחקרים
תגובות