מחלת קרוהן

נקודת מבט הורית על הזנה אנטרלית מלאה לטיפול במחלת קרוהן אצל ילדים

על אף היעילות של הזנה אנטרלית מלאה והעניין בטיפולים על בסיס תזונה של מטופלים עם מחלת קרוהן, ישנם חסמים רבים המונעים את התקשורת ואת ההטמעה המוצלחת של טיפולים תזונתיים

30.12.2020, 17:19
הזנה אנטרלית (צילום: אילוסטרציה)

הזנה אנטרלית מלאה אינה נפוצה בארצות הברית אך היא מהווה טיפול יעיל למחלת קרוהן אצל ילדים. מעט מידע בלבד קיים בנושא הפרספקטיבה של המטופלים והוריהם על שיטת טיפול זו. מטרת המחקר הייתה לבחון את הפרספקטיבה של ההורה ושל הרופא המטפל ביחס להזנה אנטרלית מלאה ולהבין את המחסומים ההוריים לשימוש בטיפול זה.

החוקרים שאלו הורים/אפוטרופסים של ילדים מגיל שנה עד גיל 17 שנים עם קרוהן שאלות הנוגעות להזנה אנטרלית מלאה, וביצעו השוואה בין סיבות להפסקת הטיפול כפי שהובנו על ידי הרופא המטפל לבין התשובות שהתקבלו ממהורים.

תוצאות המחקר הראו כי 115 (62.5%) מתוך 184 המשתתפים השיבו לסקר. תשעים אחוזים מהמגיבים שמעו על הזנה אנטרלית מלאה אך 26% מתוכם לא שוחחו על אופציה כזו עם רופא הגסטרו שלהם. 33% מהמטופלים טופלו בעבר ו-13% היו מטופלים בעת ביצוע המחקר עם הזנה אנטרלית מלאה. מחסומים נפוצים אשר נמצאו אצל משתמשים נוכחיים בטיפול היו עלות ובעייתיות שנבעה ממצבים חברתיים. מבין הילדים אשר הפסיקו את הטיפול, רוב הילדים עשו כך משום שההורים חשו שהטיפול אינו עובד (37%). במקרים אלה, רופא הגסטרו כתב כי הפסיק את הטיפול בשל כישלון טיפולי אצל 4 מטופלים וחוסר היענות אצל שישה.

מסקנת החוקרים הייתה כי על אף היעילות של הזנה אנטרלית מלאה והעניין בטיפולים על בסיס תזונה של מטופלים עם מחלת קרוהן, ישנם חסמים רבים המונעים את התקשורת ואת ההטמעה המוצלחת של טיפולים תזונתיים.

מקור:

Mehta et. al (2020) Journal of Pediatric Gastroenterology and nutrition doi: 10.1097/MPG.0000000000002847

נושאים קשורים:  מחלת קרוהן,  הזנה אנטרלית,  כישלון טיפולי,  מחקרים
תגובות