מחקרים COVID-19

COVID-19 בזמן הריון קשורה לתחלואה אימהית וללידה מוקדמת

ממצאי מחקר מצרפת: מאפיינים אימהיים ותוצאים קליניים של נשים בהריון הסובלות ממחלת הקורונה

הריון. צילום אילוסטרציה

על אף התוצאות המרגיעות למדי בנוגע לנשים בהריון עם מחלת COVID-19, שהתקבלו בסדרות מקרים קודמות עם גודל מדגם קטן, חלק מהדיווחים האחרונים מעידים על תחלואה קשה באם. מקרים קשים שדווחו תוארו ככאלה הדורשים הנשמה מלאכותית וכן מקרי מוות של האם. ממצאים אלה מדגישים את הצורך באיסוף נתונים נוספים על אודות ההשפעה של COVID-19 על הריון.

מטרת מחקר זה שפורסם ב-AJOG היתה לדווח על המאפיינים האימהיים והתוצאים הקליניים של נשים בהריון הסובלות מ-COVID-19. החוקרים עיצבו מחקר רטרוספקטיבי חד-מוקדי, שכלל את כל הנשים ההרות שנתנו את הסכמתן, עם הדבקה מאומתת (על ידי מעבדה) או חשודות (על פי הנחיות בסין) ב-COVID-19.

הנשים שנכללו במחקר התאשפזו בבית החולים האוניברסיטאי בשטרסבורג (צרפת), החל מה-1 במרץ 2020 ועד ל-3 באפריל 2020, ללא התחשבות בגיל ההריון במועד האבחנה. החוקרים אספו מהתיקים הרפואיים את מאפייני האם, תוצאות המעבדה וההדמיה, יחד עם תוצאים קליניים של האם והיילוד.

החוקרים הכלילו במחקר 54 נשים בהריון עם הדבקה מאומתת ב-COVID-19 (38) או חשודות (16). הם מצאו כי מתוך כלל הנשים, 32 היו בהריון בעת האבחנה, אחת עברה הפלה ו-21 ילדו לידת חי: 12 בלידה נרתיקית ותשע נשים ילדו בניתוח קיסרי. הם מצאו כי בקרב הנשים שילדו, חמש נשים (23.8%) עברו השראת לידה מוקדמת בשל מחלת ה-COVID-19 שלהן – שלוש מהן (14.3%) לפני שהשלימו 32 שבועות הריון ושתיים (9.5%) לפני שהשלימו 28 שבועות.

כמו כן דיווח כי 13 מתוך 54 נשים נזקקו לתמיכה במשקפי חמצן (24.1%), כולל חמצן בלחץ גבוה (2), הנשמה לא פולשנית (1) והנשמה פולשנית (3), כולל מכונת ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) (1).

זאת ועוד, מתוך הנשים שנזקקו לתמיכה נשימתית, שלוש נשים שהיו בגיל 35 ומעלה והיו חיוביות ל-COVID-19 על סמך בדיקת PCR, סבלו מכשל נשימתי המחייב השראת לידה לפני שבוע 29 להריון. שלוש הנשים הנ"ל סבלו מעודף משקל או מהשמנת יתר ולשתיים היתה תחלואה נלווית.

החוקרים הגיעו למסקנה כי מחלת COVID-19 בהריון קשורה לתחלואה אימהית וללידה מוקדמת. הם סבורים כי הקשר לגורמי סיכון ידועים אחרים לתחלואה קשה אצל נשים בהריון ללא זיהום, כולל גיל אימהי מעל 35, עודף משקל והשמנת יתר, מדגיש את הצורך במחקרים נוספים על מנת לקבוע אם גורמי סיכון אלה קשורים גם לתוצאים אימהיים גרועים יותר בנשים אלו.

נושאים קשורים:  קורונה,  הנשמה,  תחלואה אימהית,  לידה מוקדמת,  19-COVID,  קורונה בהריון,  מחקרים
תגובות