COVID-19 בישראל

הכשרות המתמחים בפסיכולוגיה יימשכו באותה מתכונת

שר הבריאות אדלשטיין: "מערכת הפסיכולוגיה חשובה ביותר בעולם המערבי ובייחוד בתקופת הקורונה. לא אאפשר פגיעה בפסיכולוגים"

שר הבריאות יולי אדלשטיין. צילום: אוליביה פיטוסי/ פלאש 90

שר הבריאות יולי אדשלטיין הודיע היום (ד') כי הכשרות המתמחים לפסיכולוגיה יימשכו במתכונת שהיתה נהוגה עד כה. "כפי שפעלתי לטובת אנשי המקצוע השונים כמו הרופאות והרופאים והאחיות והאחים, אפעל גם למען הפסיכולוגיות והפסיכולוגים", אמר השר והוסיף: "תמיד הם חשובים למדינת ישראל, אבל חשיבותם פי כמה יותר גדולה בתקופת התמודדות עם הקורונה".

חוק הפסיכולוגים (1977) מחייב תהליך של התמחות בפסיכולוגיה. משרד הבריאות מקצה תקנה ייעודית להשתתפות בהכשרת מתמחים בפסיכולוגיה בבסיס התקציב ונושא זה, על פי הודעת השר, לא עומד להשתנות.

העברת ההשתתפות בהכשרות המתמחים למוסדות נעשה עד היום  בהליך של פטור ממכרז. בשנת 2018 הוחלט כי הליך של פטור ממכרז לנושא זה אינו עומד במבחן השוויוניות ומשרד הבריאות נדרש לבחון מחדש את הליך ההתקשרות המתאים לנושא זה. ההחלטה התקבלה בתחילת 2020 ומהלך ההתקשרות שנקבע הוא מעבר למבחן תמיכה. הוחלט כי המעבר למבחן התמיכה יהיה הליך המוסדר בחוק, עומד במבחן השוויוניות, שומר המרחב המקצועי והתעסוקתי של המתמחה, מאפשר תמרוץ לפריפריות ומבטיח הוזלת הטיפול לאוכלוסייה.

בחודש נובמבר האחרון פורסמה ההחלטה על המעבר למבחני תמיכה כתהליך הדרגתי של כארבע שנים שיחול על התקשרויות חדשות החל מ-1 בינואר 2021 והמשך ההתקשרויות הקיימות במתכונת המלגות הקיימת. עם פרסום הודעה זו, פנו המוסדות המעסיקים פסיכולוגים וביקשו תקופת היערכות ארוכה יותר בכדי להסדיר את העסקתם של המתמחים במוסדותיהם לצורך מתן טיפול פסיכולוגי ברמה מספקת למטופלים שלהם.

בשלב זה נכנס לתמונה שר הבריאות אדלשטיין ופעל לדחות בשנה את מבחני התמיכה ובאופן זה לאפשר למערכי ההתמחות לפעול כרגיל.

ממשרד הבריאות נמסר כי במהלך שנת 2021 יבנה המשרד בחשיבה משותפת עם הוועדות המקצועיות, הפורומים  והמוסדות, את מנגנון התמיכה על מנת לאפשר לגופים השונים מעורבות בתהליך עיצוב מבחני התמיכה ומספיק זמן להיערכות. כמו כן, ייבחנו אפשרויות של מנגנוני הקצאה נוספים.

"המחויבות של משרד הבריאות לתמיכה בתהליך ההתמחות המחויב בחוק הפסיכולוגים עומדת בעינה ואין במעבר למנגנון מבחני התמיכה הצהרה על זמניות או על הפסקת התקצוב. כשיתאפשר", נמסר, "אף נשקול להגדיל תקציב זה כדי לחזק את מפעל ההתמחויות".

מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי, מסר: "פסיכולוגים הינם חלק חשוב מאין כמוהו ומוטמע בטיפול הכולל בבריאות. לכן, שקד משרד הבריאות במשך כל השנים להשתתף בהתמחות הפסיכולוגים המומחים על מקצועותיהם השונים. צורך זה עלה שבעתיים במדינת ישראל, הן בתקופות חירום ולחימה ובוודאי בשנה הקשה הזו, שגם ציבור המטפלים וגם אזרחי ישראל  נקלעים לשחיקה ומשבר ונדרשים לסיוע פסיכולוגי. אני מזדהה לחלוטין עם פעילות השר והודעת השר על המשך התמיכה במתכונת המקובלת כיום, ובוודאי שאין מקום לבצע אף שינוי בתקופה קשה זו".

נושאים קשורים:  הכשרת פסיכולוגים,  שר הבריאות יולי אדלשטיין,  19-COVID,  חדשות,  פרופ' חזי לוי
תגובות