הפטיטיס B

היעילות והבטיחות של PEG-IFN לטיפול בהפטיטיס B כרונית אצל ילדים ומתבגרים

מחקר זה בחן את היעילות והבטיחות של PEG-IFN לטיפול בהפטיטיס B כרונית אצל ילדים ומתבגרים ומצא כי הוא יעיל וכי הפסקת הטיפול עקב תופעות לוואי חמורות אינה שכיחה

15.12.2020, 12:50
בדיקת דם בילדים. אילוסטרציה

אינטרפרון Pegylatedי(PEG-IFN) אושר לאחרונה לטיפול בהפטיטיס כרונית B בקרב ילדים ובני נוער. עם זאת, היעילות והבטיחות המדויקים של התרופה עדיין לא אוששו. מטרת סקירה שיטתית ומטא-אנליזה זו הייתה להעריך את היעילות והבטיחות של PEG-IFN לטיפול בהפטיטיס B כרונית אצל ילדים ומתבגרים.

במחקר זה חיפשו במאגרי המידע MEDLINE / PubMed, Ovid-EMbase, ספריית Cochrane ו-Internet Knowledge National כדי לבחון ניסויים קליניים שבדקו את יעילותו ובטיחותו של PEG-IFN בילדים ובני נוער עם זיהום של נגיף ההפטיטיס B. נתונים על תגובת הטיפול, הישנות, הפסקות הטיפול ואירועים שליליים חולצו מהמחקרים וסוכמו.

בסקירה זו נבחנו 10 ניסויים קליניים בהשתתפות 658 חולים סך הכל. תוצאות המחקרים הראו כי 43% (רווח בר סמך של 95% 25%-61%) מהנבדקים שטופלו ב-PEG-IFN השיגו תגובה סרולוגית ל-HBeAg,י18%  (רווח בר סמך של 95% 6%-35%) השיגו תגובה סרולוגית ל-HBsAg,י68% (רווח בר סמך של 95% 55%-79%) השיגו תגובה וירולוגית לאחר תום הטיפול ו-60% (רווח בר סמך של 95% 30%-87%) השיגו תגובה וירולוגית מתמשכת.

עדויות עדכניות מצביעות על כך ש-PEG-IFN יעיל בקרב ילדים ומתבגרים עם נגיף הפטיטיס B וכי הפסקת הטיפול עקב תופעות לוואי חמורות אינה שכיחה.

מקור: 

 He Y. et al. (2020). Pediatr Infect Dis J. 39(12):1121-1126

נושאים קשורים:  הפטיטיס B,  אינטרפרון,  מחקרים
תגובות