הפטיטיס B

טיפול אנטי ויראלי ובדיקות סקר להפטיטיס B

במחקרים שנבדקו לא היו ראיות ליתרונות ולנזקים לבדיקות סקר ל-HBV וכי טיפול אנטי-ויראלי לזיהום HBV נקשר לתוצאות ביניים משופרות ועשוי לשפר את התוצאים הקליניים

17.12.2020, 12:43
נגיף, תרופות אנטי-רטרו-ויראליות (צילום: אילוסטרציה)

סקירה שנערכה בשנת 2014 על ידי כוח המשימה האמריקני לשירותי מניעה (US Preventive Services Task Force, USPSTF) מצאה כי טיפול אנטי-ויראלי לזיהום בנגיף הפטיטיס Bי(HBV) קשור לתוצאי ביניים משופרים, אך עדויות על תוצאים קליניים היו מוגבלים. מטרת מחקר זה הייתה לעדכן את סקירה זו משנת 2014 בקרב מתבגרים ומבוגרים שאינם בהריון.

מאגרי המידע בהם השתמשו במחר כללו את המרשם המרכזי של Cochrane לניסויים מבוקרים, מאגר Cochrane לסקירות שיטתיות ו-Ovid MEDLINEי(2014 עד אוגוסט 2019); עם מעקב עד 24 ביולי 2020. ממאגרי מידע אלו הוצאו ניסויים קליניים אקראיים (RCT) בנושא בדיקות סקר וטיפול אנטי-ויראלי; מחקרי עוקבה על בדיקות סקר, תוצאים קליניים של טיפול אנטי-ויראלי, והקשר בין השגת תוצאי ביניים לאחר טיפול אנטי-ויראלי לתוצאים קליניים. שני חוקרים העריכו באופן עצמאי את איכות המחקר ובוצעה מטא-אנליזה של סבירות פרופיל השפעות אקראיות (Random-effects profile likelihood meta-analysis).

במחקר נכללו 30 ניסויים ו-20 מחקרי עוקבה, שכללו 94,168 מטופלים. אף מחקר לא העריך ישירות את השפעות בדיקות סקר ל-HBV לעומת ללא בדיקות סקר על תוצאים קליניים כגון תמותה, קרצינומה של הכבד, או שחמת. אסטרטגיות לבדיקות סקר שהתמקדו בגורמי סיכון כמו הגירה  ממדינות עם שכיחות גבוהה של הוירוס וגורמי סיכון דמוגרפיים והתנהגותיים זיהו כמעט את כל מקרי ההדבקה ב-HBV. מחקר אחד (21,008 מטופלים) הראה כי בדיקות סקר שבוצעו רק על סמך הגירה  ממדינות עם שכיחות גבוהה לוירוס פספסו שני שליש מהאנשים הנגועים. בהתבסס על 18 ניסויים (2,972 מטופלים), טיפול אנטי-ויראלי בהשוואה לפלצבו או ללא טיפול היה קשור לסבירות גבוהה יותר להשגת תוצאי ביניים, כמו דיכוי וירולוגי והמצאות אנטיגן הפטיטיס Bי(HBeAg) או אובדן אנטיגן פני השטח של הפטיטיס B או היפוך סרולוגי (seroconversion); מספר הטיפולים שנדרשו לטיפול נעו בין 2.6 לדיכוי וירולוגי ל-17 עבור היפוך סרולוגי של HBeAg. בהתבסס על 12 ניסויים (4,127 מטופלים), טיפולים אנטי-ויראליים מקו ראשון היו בסבירות גבוהה פחות מטיפולים אחרים שאינם מועדפים להשגת תוצאות ביניים. בהתבסס על 16 ניסויים (4,809 מטופלים), טיפול אנטי-ויראלי עשוי להיות קשור לתוצאים קליניים משופרים, אך הנתונים היו דלים ולא מדויקים. תשעה מחקרי עוקבה (3,893 מטופלים) הצביעו על קשר בין השגת תוצאי ביניים בעקבות טיפול אנטי-ויראלי לבין תוצאים קליניים משופרים אך הראו גם הטרוגניות רבה (יחסי סיכון נעו בין 0.07 ל-0.87). טיפול אנטי-ויראלי היה קשור לסיכון גבוה יותר לעזיבת המחקר עקב תופעות לוואי לעומת פלצבו או ללא טיפול אנטי-ויראלי.

לא היו ראיות ישירות ליתרונות הקליניים ולנזקים של בדיקות סקר ל-HBV לעומת ללא בדיקות סקר. טיפול אנטי-ויראלי לזיהום HBV נקשר לתוצאות ביניים משופרות ועשוי לשפר את התוצאים הקליניים.

מקור: 

Chou R. et al. (2020) JAMA. 324(23):2423-2436.

נושאים קשורים:  הפטיטיס B,  טיפול אנטי-ויראלי,  מחקרים
תגובות