מחלת כליה סופנית

טיפול מונע למטופלים עם מחלת כליה סופנית: צומת דרכים בין נפרולוגיה לרפואת משפחה

חוקרים סבורים כי נוכחות של רופא משפחה בטיפול באנשים עם מחלת כליה סופנית משפר את הרפואה המונעת

16.12.2020, 15:01
מחלת כליות, דיאליזה (צילום: אילוסטרציה)

ידוע כי חולים עם ESKDי(end‐stage kidney disease) העוברים המו-דיאליזה באופן קבוע, מצפים לעתים מהנפרולוגים שלהם לדאוג לכל צרכיהם הרפואיים. החוקרים ערכו סקר בקרב חולים מבוגרים עם ESKD שעוברים המו-דיאליזה בשתי מרפאות חוץ באוניברסיטת פלורידה, על מנת לזהות הבדלים בין מאפייני החולים עם וללא רופא משפחה. בנוסף, ביקשו לבחון את הקשר בין שימוש בשירותי רפואת משפחה לבין דבקות בפעולות הקשורות לרפואה מונעת.

מתוך 132 נבדקים שהיו חלק מהמחקר, 89.4% דיווחו על כך שיש להם רופא משפחה. החוקרים מצאו כי בקבוצה זו היו יותר נשים, הגיל היה מבוגר יותר וההשכלה גבוהה יותר. עוד מצאו כי נוכחות של רופא משפחה ברקע הייתה קשורה להיענות טובה יותר לחיסונים לשפעת, פנאומוקוק ולטטנוס/דיפתריה, כמו גם לביצוע בדיקות סקר לשחפת, לדיכאון, ליתר לחץ דם ודיסליפידמיה. זאת ועוד, נמצא כי לקבוצה עם רופא המשפחה היו שיעורים גבוהים יותר באופן מובהק של ביצוע חיסון לשפעת (89.8% לעומת 71.4%,  = 0.04), וביצוע בדיקות סקר ליתר לחץ דם (93.2% לעומת 64.3%,  = 0.04) ודכאון (78.8% לעומת 42.9%,  = 0.004), בהשוואה לקבוצה לה לא היה רופא משפחה, באנליזה רבת משתנים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי נוכחות של רופא משפחה בתמונה קשורה לשיעורים גבוהים יותר של היענות לביצוע חיסון לשפעת וביצוע בדיקות סקר לדיכאון ויתר לחץ דם. לממצאים אלו יכולות להיות השלכות בעלות משמעות בזיהוי מטופלים עם ESKD, שהם בסיכון לקבלת טיפול לא רציף ולפערים בהשגת יעדים מיטביים של רפואה מונעת.

מקור: 

Phen, S. S. et al. Seminars in Dialysis 2020; 33; 330-337. https://doi.org/10.1111/sdi.12889

נושאים קשורים:  מחלת כליה סופנית,  רפואת משפחה,  המודיאליזה,  רפואה מונעת,  מחקרים
תגובות