קנאבידיול

הפרמקוקינטיקה של קנאבדיול במטופלים בריאים

מדדים פרמקוקינטיים שונים של קנאבידיול (CBD) מזוקק ברמה גבוהה נבדקו לאחר צריכה של מזונות שונים לעומת צריכה לאחר צום. בנוסף, נבדקו תופעות הלוואי שלאחר השימוש בקבוצות אלו

15.12.2020, 18:12
נערה מעשנת מריחואנה (צילום: אילוסטרציה)
עישון קנאביס (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה הערכה של מדדים פרמקוקינטיים והבטיחות של קנאבידיול מזוקק ברמה גבוהה ממקור צמחי במינון חד-פעמי של כ-750 מ"ג (CBD, משווק כ-Epidiolex בארה"ב ו-Epidyolex באירופה). במחקר השתתפו מבוגרים בריאים לאחר ארוחה עתירת שומן/ קלוריות (15 משתתפים), ארוחה דלת שומן/ קלוריות (14 משתתפים), חלב מלא (15 משתתפים) או אלכוהול (14 משתתפים), בהשוואה לצום (29 משתתפים).

דגימות דם מהמשתתפים נאספו עד 96 שעות לאחר צריכת ה-CBD והוערכו על ידי כרומטוגרפיה נוזלית וספקטרומטרית מסה. המדדים הפרמקוקינטיים (ריכוז מקסימלי בפלזמה [Cmax], שטח מתחת לגרף הריכוז בפלזמה-זמן מזמן אפס ועד לזמן הריכוז שנצפה לאחרונה, שטח מתחת לגרף הריכוז בפלזמה-זמן מזמן אפס ועד לאינסוף [0-∞ AUC], וזמן עד הגעה לריכוז מקסימלי בפלזמה [tmax]) של CBD והמטבוליטים העיקריים שלו הוערכו ע"י ניתוח סטטיסטי במודל non-compartmental.

החשיפה ל-CBD כאשר הוא ניתן יחד עם ארוחה עתירת שומן/ קלוריות, לעומת לאחר צום, הייתה גדולה פי 3.8 במדד ה-0-∞ AUC ופי 5.2 במדד ה-Cmax. ארוחה דלת שומן/ קלוריות הגבירה את החשיפה ל-CBD לעומת צום, אך במידה פחותה יותר, פי 2.7 במדד ה-0-∞ AUC ועלייה של פי 3.8 ב-Cmax. באופן דומה, צריכת CBD יחד עם חלב מלא הגדילה את החשיפה ל-CBD לעומת צום פי 2.4 במדד ה-0-∞ AUC ופי 3.1 במדד ה-Cmax. עלייה מתונה יותר בחשיפה ל-CBD התרחשה בצריכה לאחר שתיית אלכוהול, פי 1.6 במדד ה-0-∞ AUC ופי 1.9 ב-Cmax. לא ניכר הבדל משמעותי במדדי ה-tmax וה-t½ לעומת מצב הצום בכל אחת מהקבוצות שנבדקו. מגמה זהה נצפתה לגבי המטבוליטים של CBD, למעט ה-tmax של 7-carboxy-cannabidiol שהיה ארוך בהרבה בצריכת CBD עם אלכוהול (14 שעות לעומת 4 שעות בצום). השונות בין המשתתפים ובכל משתתף בנפרד במדדים הפרמקוקינטיים שנצפו הייתה בינונית עד גבוהה.

החשיפה ל-CBD ולמטבוליטים שלו הושפעה בצורה משמעותית לאחר ארוחה עתירת שומן/ קלוריות. החשיפה גדלה גם לאחר ארוחה דלת שומן/קלוריות, חלב מלא או אלכוהול, אך במידה פחותה. במהלך המחקר לא נצפו תופעות לוואי חמורות לצריכה ב-CBD.

מקור: 

Crockett J. et al. (2020) Epilepsia. 61(2):267-277.

נושאים קשורים:  קנאבידיול,  פרמקוקינטיקה,  CBD,  מחקרים
תגובות