כריתה רדיקלית

אילו גורמים משפיעים על שיעורי התמותה לאחר כריתה רדיקלית של שלפוחית השתן?

החוקרים הראו כי כאשר רוצים להשוות את שיעורי התמותה לאחר כריתה רדיקלית של שלפוחית השתן בין בתי חולים שונים, יש להתחשב בגורמים מנבאים תמותה הקשורים למטופל ולסרטן

סרטן השלפוחית, בדיקת CT (צילום: אילוסטרציה)

כריתה רדיקלית של שלפוחית השתן (RC – radical cystectomy) קשורה לתמותה משמעותית לאחר הניתוח. במחקר הנוכחי, החוקרים בדקו את התמותה המוקדמת (תוך 30 ימים; 30 M) והמאוחרת (בין 30 ל-90 ימים; 30-90 M) לאחר RC במסגרת של בית חולים שלישוני בהולנד וקבעו מה הם הגורמים הקשורים ל-30M, ל-30-90M ולתמותה לאחר 90 ימים (90 M).

החוקרים איתרו 823 מטופלים שעברו RC בעקבות סרטן שלפוחית השתן ב-Netherlands Cancer Institute בשנים 1997-2017. בהמשך, הם ניתחו את הגורמים המנבאים לתמותה במטרה לזהות את המטופלים בעלי הסיכון המוגבר לתמותה. בנוסף, החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית רב משתנית על מנת לבחון את ההשפעה של משתנים הקשורים למטופל, לניתוח ולהיסטופתולוגיה על ה-30 M, 30-90 M ו-90 M.

תוצאות המחקר הראו כי התמותה תוך 30 ימים מהניתוח הייתה 1.9% ותוך 90 ימים מהניתוח הייתה 6.0%. תוצאות האנליזה הרב משתנית חשפו כי גיל (יחס סיכויים 1.08; רווח בר סמך 95%: 1.01-1.1, p=0.002) ו-ASAי(Anesthesiologists of Society American)י3-4 (יחס סיכויים 2.4; רווח בר סמך 95%: 1.25-10.16, p=0.002) היו גורמים מנבאים מובהקים ל-30M, בזמן שציון ASA גבוה יותר (יחס סיכויים 2.9; רווח בר סמך 95%: 1.31-6.5, p=0.009) ודרגת T גבוהה יותר בפתולוגיה (יחס סיכויים 8.8; רווח בר סמך 95%: 1.9-40.4, p=0.005) נמצאו קשורים ל-30-90M. בנוסף, נמצא כי הסיכון ל-90M היה מוגבר בקרב מטופלים עם ASA 3-4 (יחס סיכויים 2.4; רווח בר סמך 95%: 1.2-4.9, p=0.01),יpT3-4 (יחס סיכויים 3.1; רווח בר סמך 95%: 1.27-7.57, p=0.01) ובלוטות לימפה חיוביות (יחס סיכויים 2.5; רווח בר סמך 95%: 1.25-4.98, p=0.009).

החוקרים הסיקו כי משתנים הקשורים למטופל מנבאים את הסיכון ל-30M, בזמן שגורמים הקשורים למטופל, אך גם גורמים הקשורים לסרטן, מנבאים את הסיכון ל-30-90M. החוקרים סברו כי על סמך תוצאות המחקר, יש להתחשב במשתנים מעורבים, כלומר גם משתנים הקשורים למטופל וגם משתנים הקשורים לסרטן, כאשר רוצים לבצע השוואה בשיעורי התמותה תוך 30 ימים או תוך 30-90 ימים בין בתי חולים שונים.

מקור: 

Korbee, M.L. et al. (2020) World Journal of Urology 38.

נושאים קשורים:  כריתה רדיקלית,  סרטן שלפוחית השתן,  מחקרים
תגובות