קוצר ראייה

השפעת מוצא אתני וגזע על קוצר ראייה

מחקר זה מצא שוני משמעותי בקצב התקדמות קוצר הראייה בילדים לפי מוצאם האתני השונה

ראיית אדם עם קוצר ראייה (מקור: ויקיפדיה)
ראיית אדם עם קוצר ראייה (מקור: ויקיפדיה)

מטרת מחקר זה הייתה להעריך את השוני בקוצר ראייה בין ילדים שונים על פי גיל, מוצא אתני וגזע.

מחקר רטרוספקטיבי זה כלל מטופלים שנרשמו למרכז קייזר פרמנטה בדרום קליפורניה בין השנים 2011 ל-2016, ובין הגילאים 4 ל-11 עם בדיקת שבירה מתועדת בין 6- ו-1- דיופטרים (Ds). מטופלים עם היסטוריה של עין עצלה, פזילה, רטינופתיה של פגות או ניתוח עיניים קודם לא נכללו בניתוחים. מידע על גזע/ מוצא אתני ושפה שימש ליצירת הקבוצות הבאות לניתוח: לבן, שחור, היספני, דרום אסיה, מזרח/ דרום מזרח אסיה, אסיה במיקום אחר ואחרים/ לא ידועים. ניתוח עקומת גדילה תוך שימוש במודל ליניארי של השפעות מעורבות שימש למעקב אחר התקדמות אורכית של מדד השבירה (spherical equivalent) לאורך זמן, על פי גזע/ מוצא אתני. לאחר מכן בוצע ניתוח מותאם למשתנים פוטנציאליים, כולל מדד מסת הגוף (BMI), זמן המסך ופעילות גופנית.

המחקר כלל 11,595 מטופלים שעמדו בקריטריונים להכללה, מתוכם היו 53% בנות, 55% היספנים, 15% לבנים, 9% שחורים, 9% ממזרח/ דרום מזרח אסיה ו-2% מדרום אסיה. הגיל הממוצע בזמן בדיקת השבירה הראשונית היה 8.9 שנים (סטיית תקן 1.6 שנים). המטופלים היו עם מדד שבירה ממוצע של 3.4 (סטיית תקן של 1.5) במהלך תקופת המחקר, כולל מדידת הבסיס הראשונה. מודל אינטראקציה תלת כיווני שהעריך את השפעות הגיל בתחילת המחקר, הזמן מאז מדידת הבסיס הראשונה וגזע/ אתניות מצא כי ילדים ממוצא מזרח/ דרום מזרח אסיה הראו התקדמות מהירה יותר של קוצר ראייה לאורך זמן (רמת מובהקות נמוכה מ-0.001). מטופלים ממוצא מזרח/ דרום מזרח אסיה שהציגו קוצר ראייה בין גילאי 6 עד 8 שנים התקדמו באופן דומה למטופלים לבנים באותה קבוצת גיל ובצורה מהירה משמעותית בהשוואה למטופלים לבנים בקבוצות גיל אחרות.

התקדמות קוצר הראייה נבדלה משמעותית בין מטופלים ממזרח/ דרום מזרח אסיה ומטופלים לבנים בהתאם לגיל החולים.

מקור:

Luong T. Q. Et al. (2020) Investigative Ophthalmology and Visual Science: 61(13)20

נושאים קשורים:  קוצר ראייה,  מוצא אתני,  מחקרים
תגובות