סרטן שד

האם ירידה במשקל יכולה להפחית סיכון לסרטן שד בנשים לאחר גיל המעבר?

החוקרים הראו כי אפילו ירידה קלה במשקל, של כ-2 ק"ג, יכולה להפחית את הסיכון של נשים בגילאי 50 ומעלה לחלות בסרטן שד

08.12.2020, 11:22

עודף משקל הוא גורם סיכון מוכר לסרטן שד בקרב נשים לאחר גיל המעבר, אך לא ברור האם ירידה במשקל מפחיתה את הסיכון.

החוקרים בדקו את הקשר בין שינוי במשקל לבין הסיכון לסרטן שד בקרב נשים בגילאי 50 שנים ומעלה מתוך ה-Pooling Project of Prospective Studies of Diet and Cancer. המחקר בוצע במסגרת של 10 עוקבות בהן המשקל נבדק בשלושה סקרים במטרה לבחון את דפוסי השינוי במשקל על פני תקופה של כ-10 שנים (החציון של מרווח הזמן הראשון = 5.2 שנים, החציון של מרווח הזמן השני = 4.0 שנים). החוקרים הגדירו ירידה משמעותית במשקל כירידה של לפחות 2 ק"ג במרווח הזמן הראשון, ללא עליה במשקל במרווח הזמן השני. מתוך 180,885 נשים שהיו תחת מעקב, נמצא כי 6,930 חלו בסרטן שד פולשני במהלך תקופת המעקב.

תוצאות המחקר חשפו כי בהשוואה לנשים עם משקל גוף יציב (± 2 ק"ג), נשים שירדו במשקל היו בסיכון נמוך יותר לחלות בסרטן שד. החוקרים מצאו כי הירידה בסיכון הייתה לינארית וספציפית לנשים שלא נטלו תרופות הורמונליות בגיל המעבר (ירידה במשקל של 2-4.5 ק"ג: יחס הסיכונים = 0.82; רווח בר סמך 95%: 0.70-0.96; ירידה במשקל של 4.5-9 ק"ג: יחס הסיכונים = 0.75; רווח בר סמך 95%: 0.63-0.90; ירידה במשקל מעל 9 ק"ג: יחס הסיכונים: 0.68; רווח בר סמך 95%: 0.50-0.93).

החוקרים מצאו גם כי נשים שירדו במשקל לפחות 9 ק"ג והעלו חלק מהמשקל (אך לא את כולו) בחזרה, היו בסיכון נמוך יותר לחלות בסרטן שד. דפוסים אחרים של ירידה ועליה במשקל במהלך שני מרווחי הזמן שנבדקו הראו סיכון דומה לזה של נשים עם משקל יציב לחלות בסרטן השד.

החוקרים הסיקו כי ירידה במשקל, אפילו בק"ג בודדים, קשורים לסיכון מופחת לפתח סרטן שד בקרב נשים בגילאי 50 שנים ומעלה. בנוסף, הם סברו כי מניעה של סרטן השד עשויה להיות גורם מניע חזק לעידוד ירידה במשקל עבור שני שליש מהנשים בארה"ב הסובלות מעודף משקל או השמנת יתר.

מקור: 

Teras, L.R. et al. (2020) JNCI 112,9.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  השמנת יתר,  עודף משקל,  ירידה במשקל,  מניעת סרטן,  מחקרים
תגובות