סוף החיים

טיפול בסוף החיים אצל מטופלים עם מצבים נוירולוגיים כרוניים

מחקרים עתידיים צריכים לשפר את המידע והתמיכה עבור המטפלים של אנשים החיים עם מצבים נוירולוגיים ארוכי טווח

07.12.2020, 18:05
טיפול פליאטיבי, סוף החיים (צילום: אילוסטרציה)

משפחה וחברים הם מהווים את מעגל התמיכה החשוב ביותר אצל אנשים החיים עם מצבים נוירולוגיים ארוכי טווח. מצבים נוירולוגיים הינם גורם משמעותי ברמה העולמית לנכות ולמוות בטרם עת. אמנם, מחקרים קודמים הצביעו על כך שהמטפלים לעיתים קרובות נאבקים על מנת לקבל תמיכה בסוף חיי החולים בהם הם מטפלים.

בסקירה זו נחקרו מחקרים איכותניים אשר דנו במצבים של סוף החיים ובאתגר הפליאטיבי אצל המטפלים הלא רשמיים אשר תומכים באנשים הסובלים ממחלות נוירולוגיות. החוקרים אספו 38 מחקרים אשר דנו בנושא סוף החיים ואתגרים פליאטיביים. מאמרים אשר לא דנו באופן בלעדי גם בנקודת המבט של המטפלים הוחרגו.

החוקרים זיהו חמישה נושאים עיקריים: אי הוודאויות באשר למצבים נוירולוגיים מגבילי חיים, התפקיד של המטפלים בקבלת החלטות, פרדוקס אי קבלת המידע הנכון בזמן הנכון, גישה לתמיכה, ושימור המשכיות תוך תשומת לב לשינוי והפרעות בשגרה היום-יומית.

מסקנת החוקרים הייתה כי בהתחשב בהסכמה הרחבה לגבי האתגרים אשר עומדים בפני המטפלים של אנשים החיים עם מצבים נוירולוגיים ארוכי טווח, מחקרים עתידיים צריכים לשקול הזדמנויות לשפר את המידע והתמיכה עבור קבוצה זו.

מקור: 

Michael Toze et. al (2020) Palliative medicine https://doi.org/10.1177/0269216320974262

נושאים קשורים:  סוף החיים,  מצב נוירולוגי,  טיפול פליאטיבי,  מחקרים
תגובות