COVID-19 בישראל

יותר מ-60% מהישראלים יסכימו לחיסון לקורונה אם יינתן בחינם

סקר היענות לחיסון הקורונה מעלה: 18% מהציבור אינם מעוניינים להתחסן, רמת הפחד מהנגיף גבוהה יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים ומענק כספי למתחסנים יגביר את החשש מהחיסון

חיסון. צילום אילוסטרציה

לקראת תחילתו של מבצע חיסוני הקורונה מתחילים להתפרסם בכלי התקשורת ממצאי סקרים העוסקים בעמדות הציבור או אוכלוסיות שונות בו לגבי ההתחסנות. בחודש שעבר פרסם "דוקטורס אונלי" ממצאי סקר בנושא זה שנעשה בקרב מאות רופאים בישראל, מדגם מייצג בהתאם לתחומי ההתמחות שלהם ופעילותם. הבוקר (א') פרסם "ישראל היום" ממצאי סקר שנעשה בקרב כ-1,200 משתתפים שנשאלו אם יסכימו להתחסן ואם יש להם חששות מפני תרכיבי החיסון החדשים לקורונה.

לפי סקר זה, כ־61% מהמשתתפים השיבו שהם מוכנים להתחסן אם החיסון יינתן בחינם, כ־18% אינם מוכנים להתחסן בכלל וכ־21% מתלבטים. הסקר גם העלה כי רמת הפחד מהידבקות בקורונה ירדה בין מארס ליוני, אבל לקראת נובמבר נראתה בעניין הזה עלייה קלה. את הסקר ביצעו  פרופ' שוש שהרבני מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל, ד"ר אייל להב מהאוניברסיטה הפתוחה ופרופ' מוסי רוזנבוים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב באמצעות שאלונים שהופצו מדי חודש בין מארס לנובמבר.

53.6% מהנשים שהשתתפו בסקר הביעו נכונות להתחסן לעומת 68.8% מהגברים. רמת הפחד מהנגיף, התברר בסקר, גבוהה בשיעור ניכר בקרב נשים בהשוואה לגברים. 21% מהנשים ענו שלא יתחסנו בוודאות או קרוב לוודאי שלא, לעומת 14.6% מהגברים. 63.8% מהאוכלוסיה הלא דתית הביעה נכונות להתחסן ורק 49.7% מהדתיים השיבו בחיוב.

במענה לשאלה על מידת המוכנות להתחסן אם המדינה תיתן למתחסן מענק עידוד של 30 שקל לדוגמה, השיבו 56% שיתחסנו בוודאות או קרוב לוודאי - כ־5% פחות מאשר במקרה שהחיסון יינתן בחינם.

פרופ'  שהרבני: "רבים חוששים להתחסן כיוון שזה תרכיב חיסון חדש שטרם ידוע מהן תופעות הלוואי שלו. ייתכן שהחשש מבטיחות החיסון מתגבר במקרה שיוצע מענק כספי כדי להתחסן".

נושאים קשורים:  קורונה,  חיסון לקורונה,  סקר,  19-COVID,  חדשות
תגובות