גלאוקומה

הפרש הזמן בין שינוי פונקציונלי בגלאוקומה לאובדן עצב הראייה

מחקר זה מצא שדילול עצב הראייה מקדים את ההשפעה השלילית של גלאוקומה על איכות הראייה

לעתים קרובות מוצע כי ניתן לזהות שינוי מבני לפני שינוי תפקודי בגלאוקומה. מחקר זה בדק האם קיים פער זמנים, בין שיעורי השינוי האמיתיים במבנה לתפקוד, ללא קשר לזיהוי קליני של שינויים אלה.

במחקר נעשה שימוש במודלים של משוואות מבניות כדי לקבוע אם קצב השינוי בתפקוד (סטיה ממוצעת ליניארית כוללת, AveTDLin) או המבנה (עובי שכבת סיבי עצב ברשתית [RNFLT]) נחזה ומקדים אחד את השני. השיעורים חושבו על פני 1,135 זוגות ביקורים רצופים מ-318 עיניים של 164 משתתפים בפרויקט בפורטלנד, עם ממוצע של 207 ימים בין הביקורים.

קצב השינוי של AveTDLin התנבא על ידי הקצב שלו במרווח הזמן הקודם, אך לא על ידי שיעורי השינוי ב-RNFLT במרווח הזמן המקביל או הקודם (רמת מובהקות נמוכה מ-0.05, לשניהם). באופן דומה, קצב השינוי ב-RNFLT לא התנבא על ידי שינוי AveTDLin המקביל לאחר התאמתו לשיעור הקודם. עם זאת, קצב השינוי ב-AveTDLin בפרק הזמן הקודם שיפר משמעותית את חיזוי השיעור הנוכחי עבור RNFLT (רמת מובהקות 0.005), מה שמרמז על פיגור זמן של כחצי שנה בין השינויים ב-AveTDLin ו-RNFLT.

למרות שניתן לזהות את דילול ה-RNFL מוקדם יותר, נראה כי שינוי תפקודי אמיתי מנבא וקודם לדילול ה-RNFL בגלאוקומה.

מקור: 

Gardiner S. K. Et al (2020) Investigative Ophthalmology and Visual Science: 61(13)5

נושאים קשורים:  גלאוקומה,  עצב הראייה,  מחקרים
תגובות